Những câu nói của Nakroth trong game Liên Quân

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.


Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Nakroth và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Nakroth trong game liên quân.
Nakroth Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Nakroth
The underworld wrath cannot be stopped. – Cơn thịnh nộ của địa ngục không ai có thể cản được.
Do you know true fear? – Ngươi có biết nỗi sợ thật sự là gì không?
You shall be judged! – Ngươi sẽ bị phán xét!
Nakroth Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Nakroth
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Membechokorra soghemle! (mem-be-cho-KOR-ra so-GHEM-le!) – They will regret their mistake! – Chúng sẽ phải hối hận vì sai lầm của chúng. (Đây là tướng thứ 2 sau Maloch nói đc 4 câu ngôn ngữ Athanor!)
Nakroth In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Nakroth
I will return. – Ta sẽ trở lại.
Their souls shall be judged! – Linh hồn của chúng sẽ bị phán xét!
I sentence you to death. – Ta phán ngươi tội chết. (Nakroth là phán quan cõi âm)
They will regret their mistake! – Chúng sẽ phải hối hận vì sai lầm của chúng.
I will have my revenge. – Ta sẽ báo thù.
Hahaha!
More souls for the harvest – Nhiều linh hồn cần phải thu hoạch (mang đi)
Fear for your soul, worm! – Hãy kinh sợ cho linh hồn của ngươi, đồ sâu bọ!
They will be condemned. – Chúng sẽ bị kết an.
Death sound – Âm thanh lúc chết
They cannot escape. – Chúng không thể thoát được đâu.
Ha!!!

End of Nakroth hero quotes / Kết thúc các câu nói của Nakroth

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top