Những câu nói của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần (Wukong Sumeru: Martial Lord) và bản dịch giọng nói của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần (Wukong Sumeru: Martial Lord) ra Tiếng Việt.

Wukong Sumeru: Martial Lord intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần

Luck and ecstasy always thrive with me – Ta luôn được phúc lộc vẹn toàn.

The Martial Lord is here! Who dares to trespass? – Võ Thần đến rồi đây. Kẻ nào dám tự tiện xông vào?

The Flying Dragon guarantees prosperity – Phi long bảo hộ cho sự phồn vinh

Wukong Sumeru: Martial Lord Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần

KHÔNG CÓ

Wukong Sumeru: Martial Lord In-game voice line /Lời thoại trong trận của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần

I’m going to patrol the border now. Tag along if you can keep up. – Ta chuẩn bị đi tuần tra biên giới. Hãy đi cùng nếu ngươi có thể đuổi kịp.

Lord Hayate entrusted me with this job. I must do my best to prove my worth – Ta được Ngài Hayate giao cho công việc này. Ta phải cố gắng hết sức để chứng minh giá trị của mình.

I did not live up to my title – Ta đã không sống đúng với tước vị của mình.

chết
I’ll be doing the lion dance at the celebration tonight. You’ll be there, right? – Tối nay ta sẽ múa sư tử trong buổi lễ. Ngươi sẽ đến đúng không?

Huuhaha
chết
Astrid was my teacher and I remember her strictness vividly. I still get goosebumps when I see her – Astrid đã từng làm giáo viên của ta và ta vẫn nhớ rõ sự nghiêm khắc của cô ấy. Mỗi lần đối diện với cô, ta vẫn cảm thấy rùng mình.

Where’s my New Year’s scrolls? Hm.. Here they are! – Cặp liễn tết của ta đâu rồi…À, chúng đây rồi! (Do ông này đi múa lân à không, múa sư tử nên đi tìm cặp liễn).

Remember my name! I am Wukong the Martial Lord! – Hãy nhớ tên ta nè! Ta là Võ Thần – Ngộ Không

You can’t see me – Ngươi làm gì thấy ta

What a shrewd merchant Natalia is. Is her kind just good at making money? – Natalia là một thương nhân tài ba đấy. Nhưng loài của cô ta chỉ giỏi kiếm tiền thôi sao? (Loài của cô ta là Tỳ Hưu)

I love me a good surprise! – Ta luôn yêu thích những điều bất ngờ. (I love me là thành ngữ, có nghiã là ta luôn thích (I always like)

Are you ready for my great power? – Ngươi đã sẵn sàng đối mặt với sức mạnh vĩ đại của ta chưa?

Lion leaps – Sư tử chồm tới

I do not enjoy bullying the weak – Ta không thích bắt nạt những kẻ yếu đuối.

The air here is fresh as usual – Không khí ở đây vẫn trong lành như thường lệ.

Duty calls! Get out of the way! – Có nhiệm vụ! Tránh đường nào!

Another round! I’m not done yet – Thêm một vòng nữa. Ta vẫn chưa xong.

Lion lurks – Sư tử rình mồi

âm thanh
Lord Hayate built this paradise for us auspicious beings – Ngài Hayate đã xây dựng thiên đường này cho chúng ta ,những sinh vật cát tường.

That was just me warming up – Đó là ta chỉ mới khởi động thôi.
Huhuhaha
The Lion’s Heart rejoices! – Cõi lòng của sư tử hân hoan vui mừng!

chết
Lion bashes! – Sư tử vồ mồi

Dance with the lion! – Hãy cùng múa lân sư rồng nào. ( Xem giải thích ở đây)

Wukong Sumeru: Martial Lord intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Ngộ Không Tân Niên Võ Thần

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *