Hệ thống rank Liên Quân Tiếng Anh

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Eternal Legend
 /ˈledʒənderi/
Thách đấu
Legendary
 /ˈledʒ.der.i/
Chiến tướng
Master/Conqueror
 /ˈmæs.tɚ/ /ˈkɑːŋ.kɚ.ɚ/
Cao Thủ
Veteran
/ˈve.t̬ɚ.ən/
Tinh Anh
Diamond
/ˈdaɪmənd/
Kim Cương
Platinum
/ˈplætɪnəm/
Bạch Kim
Gold
/ɡəʊld/
Vàng
Silver
/ˈsɪlvər/
Bạc
Bronze
/brɑːnz/
Đồng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *