Hệ thống rank Liên Quân Tiếng Anh

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Eternal Legend
 /ˈledʒənderi/
Thách đấu
Legendary
 /ˈledʒ.der.i/
Chiến tướng
Master/Conqueror
 /ˈmæs.tɚ/ /ˈkɑːŋ.kɚ.ɚ/
Cao Thủ
Veteran
/ˈve.t̬ɚ.ən/
Tinh Anh
Diamond
/ˈdaɪmənd/
Kim Cương
Platinum
/ˈplætɪnəm/
Bạch Kim
Gold
/ɡəʊld/
Vàng
Silver
/ˈsɪlvər/
Bạc
Bronze
/brɑːnz/
Đồng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *