Những câu nói của Omega trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Omega và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Omega.
Thánh nào nghe hộ ad cái giọng này chứ ad là vô phương. :)) Kakaka. Omega này phải đi chung với Rouie và Tel Annas 3S là đủ bộ robots.
Omega intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Omega
Am I fighting for peace? – Tôi có đấu tranh cho hòa bình không?
I am programmed to serve. – Tôi được lập trình để phục vụ.
Omega Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Omega
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Omega In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Omega
No…. (Death sound) – Không (Âm thanh lúc chết)
002 Awaiting command – Đợi lệnh
Hahaha
Sound
Exterminate – Hủy diệt
Scanned – Đã quét
All systems online – Tất cả hệ thống trực tuyến.
025 Terminate – Kết thúc (giết)
024 Position acquired – Đã phát hiện vị trí
LOL – Cười lớn
018 Lethal protocol activated – Kích hoạt giao thức tử thần
Uuuu
Sound
013 Battle mode – Chế độ chiến đấu
011 Decimate – Phá hủy
010 Sound – Âm thanh
007
006
020
026
016

End of Omega hero quotes / Kết thúc các câu nói của Omega

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *