Những câu nói của Cresht trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Download audio voice line của Cresht.
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Cresht và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Cresht trong game liên quân.
Cresht Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Cresht
Only the strong shall survive – Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót.
I bring you ocean fury – Ta mang cho ngươi cơn thịnh nộ của đại dương.
I am the terror of the sea – Ta là nỗi kinh hoàng của biển cả.
Cresht Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Cresht
How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!

How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!
Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
Cresht In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Cresht
Cresht đã biến hình
Those you don’t kill end up dead – Những kẻ ngươi không giết rồi cũng sẽ chết.
Hahahaha
Here I come – Ta đến đây
Death sound – Âm thanh lúc chết
I return to the oceans – Ta trở về biển sâu
Go to hell – Chết đi.
Wave surge – Sóng dữ
Human are fun to hunt – Săn người rất vui
Where is the trail? – Con đường mòn đâu? (Thật ra câu này ad nghe ko rõ)
Deaht sound – Âm thanh lúc chết
Protect – Hộ vệ
The oceans are my hunting grounds – Biển cả là nơi săn bắn của ta.
Hahaha
Stronger opponents, bring them all. – Đối thủ mạnh à? Mang tất cả bọn chúng đến đây.
Crush you – Nghiền nát ngươi.
Violence’s always good – Bạo lực luôn tốt
Keep up with me. – Theo kịp ta.
Cresht shall enjoy devouring you – Cresht rất thích nuốt tươi ngươi.
Rip open – Xé toạc
Doom-tide rising – ĐẠI DƯƠNG THỊNH NỘ
Cresht chưa biến hình
Violence’s always good. – Bạo lực luôn tốt
I return to the oceans – Ta trở về biển sâu
Humans are puny. – Con người thật yếu đuối
Those you don’t kill end up dead. – Những kẻ ngươi không giết rồi cũng sẽ chết.
Out of the way – Tránh ra
Hold the line – Giữ vững hàng tuyến
Hahahaha
Death sound – Âm thanh lúc chết
The oceans are my hunting ground – Biển cả là nơi săn bắn của ta.
Cresht shall enjoy devouring you – Cresht rất thích nuốt tươi ngươi.
Stone Wave – Sóng đá
I’ll take this – Ta sẽ xử lý.
Tidal protection – Sóng bảo vệ
Back off – Lùi lại
Stronger opponents, bring them all. – Đối thủ mạnh à? Mang tất cả bọn chúng đến đây.

End of Cresht hero quotes / Kết thúc các câu nói của Cresht

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *