Những câu nói của Raz Siêu Việt (Cybercore)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Raz Siêu Việt (Cybercore) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.
Raz Cybercore Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Raz Siêu Việt

Skin này không sử dụng ngôn ngữ Athanor.

Raz Cybercore In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Raz Siêu Việt
Why don’t you shut up? – Sao ngươi không câm mồm lại?
Your lives are worth nothing! – Mạng ngươi chẳng đáng một xu!
Money over morals – Tiền là tất cả.
Âm thanh lúc chết


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.
End of Raz Cybercore hero quotes / Hết các câu nói của Raz Siêu Việt

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *