Những câu nói của Yena Dạ Nguyệt Thánh Nữ (Lunar Priestess)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Yena Dạ Nguyệt Thánh Nữ (Lunar Priestess) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Yena.

Intro sound – Âm thanh tướng xuất hiện

Yena Lunar Priestess intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Yena Dạ Nguyệt Thánh Nữ

Sunset is survived by a sea of stars – Hoàng hôn tồn tại nhờ biển cả của các vì sao. (Biển tinh tú 😀 )
Is that the moon I see or the stars? – Ta nhìn thấy đó là trăng hay các vì sao?
Memory of a loved one is as good as glass – Ký ức người thương đẹp như thủy tinh.

Yena Lunar Priestess Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Yena Dạ Nguyệt Thánh Nữ

Skin này không sử dụng ngôn ngữ Athanor, những câu này được nói bằng Tiếng Anh.

We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Adapt and overcome – Thích nghi sẽ chiến thắng!
We are stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau

Yena Lunar Priestess In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Yena Dạ Nguyệt Thánh Nữ

See the rainbow? – Thấy cầu vồng không?
Every chance meeting is arranged by fate herself. – Mọi cuộc gặp gỡ tình cờ đều do chính số phận sắp đặt
Every story ends in tragedy – Mọi câu chuyện đều kết thúc trong bi kịch
After everything set and done, nothing will be left – Sau khi mọi thứ kết thúc, sẽ không còn gì.
Be the rainbow! – Cầu vòng: biến
Let the curtain fall and the lights go out – Hãy để cho bức rèm buông và ánh sáng dần lịm tắt. (Bức rèm là màn đêm).
The light shines! – Quang minh chiếu giám!
Haha, can’t outrun light – Haha, không thể nào thoát được ánh sáng.
Get out there and find your true colours! – Hãy ra bên ngoài và tìm kiếm bản chất thật sự của ngươi!
Dare to challenge me? Hah, you have no right! – Dám thách đấu với ta ư? Hah, ngươi không có phần!
Death sound – Âm thanh lúc chết
Glittering, gazing, celestial, time to reach for the stars! – Lấp lánh, chiếu sáng, thiêng liêng, đã đến lúc vươn tới các vì sao!
Hahaha
Who open the sky and let loose this chaos? – Ai mở cửa trời giải phóng cho sự hỗn loạn này?
Such an ugly life. Such a resplendent power! – Thật là một cuộc đời đau khổ. Thật là một sức mạnh chói lọi.
Glasses edge! – Thủy tinh trảm!
Death sound – Âm thanh lúc chết
Blossom! – Khai hoa!
All these beauty, who knows when it will wither away – Tất cả những vẻ đẹp này, ai có thể biết được khi nào lụi tàn?
Ah! Glass hearts break far too easily… – Ah! Trái tim thủy tinh sao dễ vỡ…
The wheel of life has turned for you – Vì ngươi mà bánh xe luân hồi đã quay.

End of Yena Lunar Priestess hero quotes / Kết thúc các câu nói của Yena Dạ Nguyệt Thánh Nữ

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *