Những câu nói của Teeri

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Teeri intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Teeri

Wh-wait! Let me take a look… Don’t worry. – Ủa chờ tí! Để mình coi cái… đừng lo nha!
Wh-wait! Your mind… Hey, it’s beautiful. – Ủa chờ tí! Suy nghĩ của cậu… Ồ, thật đẹp.
Wh-wait! Let’s see… Hey, it’s my turn – Ủa chờ tí! Để mình xem… Ê, tới lượt mình rồi!

Teeri Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Teeri

Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor

Teeri In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Teeri

The best intelligent agent is on it! Wait for me, secrets! – Điệp viên siêu trí tuệ đã vào cuộc! Bí mật ơi, chờ ta!
My task this time is… Hey, what colour is that? – Nhiệm vụ của mình lần này là… Ê, màu gì vậy?
Leave your secrets behind! – Bỏ lại bí mật của ngươi đi!
You can’t hide any longer! – Ngươi không thể trốn mãi được đâu!
Go – Tiến lên
Get ready, dolly! – Chuẩn bị đi, dolly!
Don’t worry, I’ll help you – Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu.
I… can’t see through that… Mình … không thể nhìn xuyên qua được…
Lady Lauriel, your aura is incredibly pure – Nữ thần Lauriel, hào quang của người toát lên sự thanh khiết vô cùng.
Fire – Khai hỏa
Light Chasers are easy to get along with. Well, except for that one boring person – Tiểu đội ánh sáng dễ chơi cùng lắm. Ờ mà, trừ cái cái gã siêu nhạt kia ra…(khả năng đang nói Zata)

I think I can see more colours now – Hình như mình nhìn thấy được nhiều màu hơn rồi.

There’s nothing I can’t solve – Chẳng có gì là mình không thể giải quyết!
This is a great story. Can I… stick around a little longer? – Chuyện này hay quá. Mình có thể… ở lại đây thêm chút nữa không?
Lady Lauriel… Your aura… – Nữ Thần Lauriel…Hào quang của người….
What have you been carrying all along? – Cậu đã giữ trong lòng những gì suốt quãng đường vừa qua?
How do I know you’re in a bad mood? That’s a secret. – Làm sao tớ biết cậu đang bực ư? Tự đoán đi.
In the name of the light! – Nhân danh ánh sáng!

Tell me! I promise not to share it with anyone else – Kể mình nghe đi! Mình hứa sẽ không nói với ai.
Let it out! It’s not good to keep it inside – Nói ra đi! Giữ trong lòng không tốt đâu.
Yes, and then? What else? – Vâng, rồi sao nữa? Còn nữa không?

Sabi, Hurry up! – Sabi, nhanh lên
A different color! What kind of story will it be? – Màu mới ư! Cậu chuyện sẽ như thế nào nhỉ?
I know everything – Mình biết mọi thứ.
(đứt bóng)

So many colours – Nhiều màu quá
Just.. a little bit.. more.. – Chỉ… thêm một chút nữa thôi…
Who will I be helping out today? – “Hôm nay tớ sẽ giúp đỡ ai?

You.. are sentient too! – Cậu… cũng có tri giác ư!
Lady Lauriel, is the light the only choice? – Nữ Thần Lauriel, liệu ánh sáng có phải là lựa chọn duy nhất?
(khó thở)
I can feel all the stories… hidden, in this land – Tớ có thể cảm nhận tất cả những câu chuyện… vẫn đang ẩn giấu, trên vùng đất này.
That’s right! – Đúng vậy!
Come on.. Where did you leave off yesterday? – Thôi nào…. Hôm qua cậu dừng lại ở đoạn nào ấy nhỉ?
Lady Lauriel, I’m over here! – Nữ thần Lauriel, con ở đây!

Những câu nói của Teeri

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *