Tại sao nước biển xanh?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Đại dương có màu xanh lam vì nước hấp thụ các màu trong phần màu đỏ của quang phổ ánh sáng. Giống như một bộ lọc, chỉ chừa lại những màu trong phần màu xanh lam của quang phổ ánh sáng để chúng ta nhìn thấy.

Đại dương cũng có thể có màu xanh lá cây, đỏ hoặc các màu khác khi ánh sáng phản chiếu từ các chất cặn và các hạt trôi nổi trong nước.

Tuy nhiên, hầu hết đại dương hoàn toàn tối. Hầu như không có ánh sáng nào xuyên sâu hơn 656 feet và không có ánh sáng nào xuyên sâu hơn 3.280 feet.

The ocean is blue because water absorbs colors in the red part of the light spectrum. Like a filter, this leaves behind colors in the blue part of the light spectrum for us to see.

The ocean may also take on green, red, or other hues as light bounces off of floating sediments and particles in the water.

Most of the ocean, however, is completely dark. Hardly any light penetrates deeper than 656 feet, and no light penetrates deeper than 3,280 feet.

Noaa

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *