Tại sao chúng ta phải ngủ?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Sleep is an essential function that allows your body and mind to recharge, leaving you refreshed and alert when you wake up. Healthy sleep also helps the body remain healthy and stave off diseases. Without enough sleep, the brain cannot function properly.

Ngủ là một chức năng cần thiết cho phép cơ thể và tâm trí nạp năng lượng, giúp chúng ta sảng khoái và tỉnh táo khi thức dậy. Giấc ngủ lành mạnh cũng giúp cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Nếu không ngủ đủ, não không thể hoạt động bình thường.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *