Allain Tuyết Sơn Song Kiếm Tiếng Trung

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nghe full

Show 1 我會用著力量守護好身邊的人 (x) – Ta sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những người xung quanh.
Show 2 (music)
Show 3 剪出鋒芒…但人心並非如刀鋒般銳利 (x) –
Show 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *