Elsu Tiếng Trung

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Những câu nói của Elsu Tiếng Trung

Nghe full

Show 1 發現敵人,立即行動!- Phát hiện kẻ địch, lập tức hành động!
Show 2 任務收到,狙擊手即將就位!- Đã nhận nhiệm vụ, tay súng bắn tỉa chuẩn bị vào vị trí.
Show 3 戰火需要我們的支援。
4
5 提高警備!- Đề cao cảnh giác!
6 哈!新的力量,新的希望!(Giết Ceasar) – Ha! Sức mạnh mới, hy vọng mới!
7 欲擒故縱!- Dục Cầm Cố Túng – Muốn bắt phải thả (Kế thứ mười sáu trong Quỷ Cốc Tử Tam Thập Lục Kế, thuộc Bộ thứ ba: Công Chiến Kế.)
8 一槍解決不了的事,就再來一槍!(Giết 2 mạng)
9 米亞達是我的家鄉,我發誓會終身守護它。
10 百發百中!- Bách phát bách trúng!
11 我心中有數!
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *