Wandavision Final Battle

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Agatha Harkness attempts to take Wanda Maximoff’s chaos magic but is interrupted by The Vision, which distresses Maximoff. As Maximoff transfers her magic, she creates magical runes around the barrier to strip Harkness of her powers and traps Agnes permanently inside Westview, becoming the Scarlet Witch in the process.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *