All Diana Bishop Power Scenes

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Diana Bishop , The most powerful witch in the series. Diana has power over all elements and their abilities with a distinct affinity for both water and fire . She processes power over the earth and its life allowing Diana to have full control over spells and the craft . Like her father , Diana is a weaver of incredible talent and skill . Her power over the elements , her skill over the higher magics and her mastery over life and death itself has allowed Diana to become the most formidable witch in history .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *