Ăn ít thịt là cách cứu thế giới

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Eating meat has a hefty impact on the environment from fueling climate change to polluting landscapes and waterways.

Ăn thịt có tác động lớn đến môi trường từ thay đổi khí hậu cho đến ô nhiễm cảnh quan và dòng nước.

Recycling or taking the bus rather than driving to work has its place, but scientists are increasingly pointing to a deeper lifestyle change that would be the single biggest way to help the planet: eating far less meat.

Tái chế hoặc đi xe buýt thay vì lái xe đi làm đã chiếm được vị trí của nó, nhưng ngày càng nhiều nhà khoa học chỉ ra rằng việc thay đổi lối sống: ăn ít thịt hơn sẽ là cách duy nhất để giúp hành tinh này.

A swathe of research released over the past year has laid bare the hefty impact that eating meat, especially beef and pork, has upon the environment by fueling climate change and polluting landscapes and waterways.

Trong năm qua các nhà khoa học công bố một nghiên cứu cho thấy tác động nặng nề của việc ăn thịt, đặc biệt là thịt bò và thịt lợn đối với môi trường thông qua những tác động không ngờ vào quá trình biến đổi khí hậu, gây ô nhiễm cảnh quan và dòng nước.

Industrialized agriculture and the onset of the worst species extinction crisis since the demise of the dinosaurs means that livestock and humans now make up 96% of all mammals. But despite consuming the vast majority of farmland, meat and dairy accounts for just 18% of all food calories and around a third of protein.

Gia súc và con người hiện đang chiếm 96% tổng số động vật có vú kể từ khi quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp diễn ra và đợt khủng hoảng tuyệt chủng loài tồi tệ nhất – sự tàn lụi của khủng long. Theo đó, mặc dù số lượng vật nuôi chiếm hầu hết đất canh tác nhưng thịt và sữa chỉ cung cấp vỏn vẹn 18% tổng lượng calo trong thực phẩm và khoảng một phần ba protein.

The mighty hoofprint of farmed meat isn’t just inefficient. Deforestation to make way for livestock, along with methane emissions from cows and fertilizer use, creates as much greenhouse gas emissions as all the world’s cars, trucks and airplanes. Meat rearing practices risk mass extinctions of other animals, as well as spawn significant pollution of streams, rivers and, ultimately, the ocean.

Các bằng chứng cho thấy thịt chăn nuôi không hiệu quả. Phá rừng để chăn nuôi, cùng với khí thải mê-tan từ hệ tiêu hóa của bò đến việc sử dụng phân bón, con người đã và đang tạo ra lượng khí thải nhà kính nhiều bằng tất cả các xe ô tô, xe tải và máy bay trên thế giới cộng lại. Không chỉ làm ô nhiễm sông, suối và đại dương, nuôi động vật lấy thịt là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt của nhiều loài động vật khác.

In October, scientists warned that huge reductions in meat eating are required if the world is to stave off dangerous climate change, with beef consumption in western countries needing to drop by 90%, replaced by five times more beans and pulses.

Vào tháng 10, các nhà khoa học cảnh báo rằng cần phải giảm mạnh việc tiêu thụ thịt nếu thế giới muốn ngăn chặn biến đổi nguy hiểm của khí hậu, cần giảm 90% mức tiêu thụ thịt bò ở các nước phương tây, thay vào đó là tiêu thụ các loại hạt, đậu gấp năm lần so với hiện tại.

Consumption of pork, milk and eggs will also need to decline sharply, all as the world’s population balloons by an extra 2 billion people by 2050. Researchers said there will need to be a global shift to a “flexitarian” diet to help keep the global temperature increase from breaching a 2C limit agreed by governments.

Trước khi dân số thế giới sẽ tăng thêm 2 tỷ người vào năm 2050, việc tiêu thụ thịt lợn, sữa và trứng cũng cần giảm mạnh. Các nhà nghiên cứu cho biết toàn thế giới phải chuyển sang chế độ ăn kiêng linh hoạt để giúp giữ cho nhiệt độ toàn cầu không vượt quá giới hạn 2C đã được chính phủ các nước đồng ý.

A host of measures have been suggested in order to achieve this, ranging from a tax on red meat to feeding seaweed to cows to reduce methane escaping in their burps. Some advocates have promoted eating insects instead of steaks and pork chops.

Các nhà khoa học đề xuất một loạt các biện pháp nhằm đạt được thỏa thuận này, từ việc đánh thuế thịt đỏ đến việc cho bò ăn rong biển để giảm khí mê-tan thoát ra khi ợ. Một số người ủng hộ còn khuyến khích ăn côn trùng thay vì ăn bít tết và sườn lợn.

A more likely avenue may be the advance of vegetarianism via lab grown meats and the popularity of vegan substitutes such as the Impossible burger, which even ‘bleeds’. Whichever way change is achieved, there’s hope that 2019 will be a key year in the overhaul of a broken global food system.

Một phương pháp khả thi hơn có thể là phát triển món chay bằng cách sử dụng thịt chế tạo trong phòng thí nghiệm và thực phẩm chay giả mặn như burger Impossible, thậm chí còn “chảy máu”. Dù có thay đổi theo cách nào đi chăng nữa, vẫn hy vọng rằng năm 2019 sẽ là một năm quan trọng trong cuộc đại tu hệ thống thực phẩm toàn cầu.

Nguồn Guardian

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *