Chương III: Đời sống của người đệ tử Cao Đài (Phần 4/4)

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Tiếng ViệtEnglish
III/- SỰ TRAU GIỒI TÂM LINHIII/- PERFECTION OF THE SPIRITUAL LIFE
Cho dầu chúng ta đi trên con đường nào cũng vậy, tâm linh vẫn là căn bản cho mọi hành động.Whatever path we follow the spiritual life is always the foundation for all applied actions. 
Vì vậy hằng ngày người đệ tử Cao Đài có bổn phận phải trau giồi tâm linh cho đến mức độ lòng yêu thương, sự công chánh của Thượng Đế thấm nhuần trong tư tưởng. Therefore, the Cao-Dai disciple has the duty to perfect his spiritual life everyday to let God’s love and equality infiltrate his thoughts, this is expressed by his thoughtful feeling and action.
Đó là những nguyên tắc căn bản hết sức đơn giản, nhưng huấn luyện cho tinh thần người đệ tử trở nên đầy lòng yêu thương và công chánh lại là việc làm vô cùng khó khăn có lẽ còn khó khăn hơn lập một quốc gia nữa.That is a very simple principle but training the disciple’s heart to such a degree, on the other hand, is very difficult, perhaps more difficult than building a nation.
Có những phương pháp giúp người đệ tử tự trau giồi tâm linh mình dưới hình thức những hình luật của Giáo Hội và những bài kinh cho mỗi cá nhân trong những giờ hành lễ cũng như trong lúc làm việc hằng ngày, nó giữ cho tư tưởng và tình cảm của người đệ tử gần với Thiên lý.Many ways are available to help the disciple to perfect his spiritual life such as law articles of the Church, prayers in daily services and in the moment of working, they really keep the disciple’s thoughts and feelings close to the virtue of God.
 Hình luật thì nghiêm cấmviệc này việc nọ, khuyên nhủ điều kia, nếu ai vi phạm sẽ bị trừng phạt nghĩa là có người trông chừng giùm hành vi của chúng ta. Law effects by reprimanding, punishing all offenses, that means the disciple may find beside him there exist an observer to look after him permanently.
 Vì lòng sợ hình phạt mà người đệ tử tự kiềm chế lấy mình và đi trên đường ngay chánh ; còn kinh kệ thì dùng năng lực tinh thần của chính mình của người khác, của Thượng Đế và các Đấng trọn lành mà đánh thức lòng mình, lập lại lời kêu gọi thống thiết một cách thường xuyên.Due to the fear of punishment the disciple tries to control himself and go on the right path.  Prayers effect by using mental energy from the disciple himself, from others, from God and Holy Spirits to wake his conscience by repeating divine moving appeals.
Buổi đầu tâm linh nghe lời kêu gọi trong những giờ giấc nhứt định nhưng về sau nó càng được thúc giục nghe tiếp, những lời kêu gọi của Thượng Đế nhiều hơn và rộng rãi hơn trước khi hành động.At first, the conscience listens to the appealing at a definite time in daily services, later it will be urged to hear more and more of God’s appealing to a wide extent before acting.
Sự trau giồi tâm linh không có giới hạn nào, chúng ta có thể ở cương vị một người tín đồ suốt đời, nhưng trình độ tấn hóa thì không bị ràng buộc trong tước phẩm.No limitation exists in the path – the perfection of the spiritual life – we may retain the title of simple follower through all our life and the evolution is not bound to the titles.
Về luật hình thì có Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại Điều Qui áp dụng cho tất cả tín đồ, dầu ở cấp bực nào cũng vậy. From the Church law the Five Interdictions and the Four Great Rules are applied for all ranks of disciples.
NGŨ GIỚI CẤM:FIVE INTERDICTIONS
1-Nhứt bất sát sanh  là chẳng nên sát hại sanh vật.1. No killing of living beings.
2-Nhì bất du đạo  là cấm trộm cướp, lấy ngang lường gạt của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy, để ý hại người mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận.2. No coveting, including stealing, robbing, cheating, borrowing without giving back, storing stolen things, taking lost things for your own use, avaricious thoughts, gaining profit by doing harm to others or gambling.
3-Tam bất tà dâm  là cấm lấy vợ người, thả theo đàng điếm, xúi giục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt [vợ chồng không gọi tà dâm].3. No wrong sexual intercourse, including the intercourse with the husband or wife of others, whoring, exciting others to come to unlawful sexual intercourse, sexual thinking on seeing  beauty or flirting words for sexual pleasure.
4-Tứ bất tửu nhục  là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon bụng mơ đồ mỹ vị.4. No drinking alcohol – no drinking alcohol and eating the flesh of an animal which provokes troubles in the perispirit and makes noise for others, no greediness, no desire for alcohol and meat.
5-Ngũ bất vọng ngữ  là cấm xảo trá láo xược, gạt gẩm người khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng thô tục, chửi rủa người hủy báng tôn giáo, nói ra không giữ lời hứa. 5. No telling a lie – including insolent words, deceit by word, display of the faults of others, self bolstering, making true the false, making false the true, mocking, scorning, speaking ill in the absence of others, making others angry and quarreling, urging the sueing, using impolite words, scolding, deprecating the religion, forgetting promises.
TỨ ĐẠI ĐIỀU QUITHE FOUR GREAT RULES
1/-  Phải tuân lời dạy của bề trên chẳng hổ chịu cho bậc thấp hơn điều độ, lấy lễ hòa người, lỡ lầm lỗi phải ăn năn chịu thiệt.1. Obey the teaching of the superior, listen to the teaching of the inferior. Live in harmony with others in ritual essence. Feel remorse and accept your faults.
2/-  Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên mình làm nên cho người, giúp người nên Đạo đừng nhớ cừu riêng chớ che lấp người hiền.2. Never be proud of your own talent, never mind your own efforts in  helping  others to succeed. Help others in perfecting themselves, do  not  remember  your  own  hate. Do not prevent an honest man from working.
3/-  Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả, đối với trên dưới đừng lờn dễ,trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung.3. Be clear at expenses and income of money, never borrow without giving back. Be polite to everybody, the superior as well as the inferior in advising and teaching.
4/-  Trước mặt sau lưng cũng đồng một bực, đừng kính trước rồi lại khi sau.4. Be sincere in both the presence and absence of others.
Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng, đừng vụ riêng mà bỏ việc chung, pháp- luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới, đừng cậy quyền mà yểm tài người. Never let co-religionists go on quarreling without conciliating. Never take common property for   your own  use, or abandon public services for your own services. Do not let your   individual opinion make you disobey religious law. Do not use your authority  to lower the talent of others.
Còn về kinh kệ thì ngoài những bài xưng tụng công đức của Đức-Chí-Tôn, các vị Phật, Tiên, Thánh đọc trong các thời cúng nhứt định, còn có những bài kinh khác có tác dụng nhắc nhở người đệ tử biết kính trọng quyền năng thiêng-liêng hằng ở bên mình, tự kềm chế lấy mình, sửa lại lỗi lầm, mở rộng lòng yêu thương...v..v.đó là những bài kinh.About prayers, besides the ones glorifying the Supreme Being, Buddha, Saints and Angels read at a definite time in daily services,  you may find other verses which bring about efects by reminding the disciple to respect the Divinity always present near him, to control himself, to correct his faults and to widen his love. They are:
- Sám hối.  - Prayers for repentance,
- Giới tâm kinh. - Prayers for self correction,
- Xưng tụng công đức Thần, Thánh. Tiên, Phật.- Prayers for praising the work and virtue of the Holy Spirits.
Tôi đặc biệt chú ý đến những bài kinh Thế-Đạo mà phần đông tín-đồ dường như quên lãng hoặc vì lười biếng hoặc vì bận rộn với sinh kế hằng ngày. Sau đây là những ý tưởng chánh rút ra từ những bài kinh đó, trong bản Việt Ngữ xin để nguyên văn.I pay particular attention to lay prayers which were forgotten by many followers because of  laziness and their daily work. The following are the main ideas derived from the lay prayers.
KINH KHI THỨC DẬYPRAYERS WHEN GETTING UP
Vừa mở mắt giựt mình thức dậy,
Con mang ơn cúi lạy Từ-Bi.
Tử sanh, sanh tử là chi,
Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau.
Đây tới sáng xôn xao dưới thế,
Những đua chen kiếm kế sanh nhai.
Có thân giữa chốn đọa đày,
Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó khăn.
Xin Từ-Phụ ra ân cứu độ,
Tăng huyền-linh giác-ngộ chí thành.
Rõ phước đức biết tội tình,
Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn-Khôn.
Trên nhờ có Chí-Tôn che chở,
Thần, Thánh,Tiên,Phật hộ thân hèn.
Đường tu nối bước cho quen,
Xa trần tăm tối cận đèn Thiêng-Liêng.
On awaking, I thank God, My Great Father who did me a favor through the dream.
You taught me the lesson of death and living alike, sleeping and awaking.
From this moment of aurora, I will be busy with the life for earning my living.
It is quite a misery, being on this earth, and my life is full of difficulties.
Oh! My Beloved Father, I pray for Your help.
Illuminate me by your miracle more and more.
Show me sin and holiness.
Make my conscience clean enough to better this world.
Oh! God, Buddha, Saint, Angel, all superior to me, please help me to follow you, to leave this dark earthly life, to get close to the Divine.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT“Nam Mo Cao Dai Tien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat”.
KINH KHI ĐI NGỦPRAYERS BEFORE GOING TO BED
Các vật-dục xảy ra một buổi,
Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa.
Sấp mình cúi lạy xin thưa,
Ơn trên Từ-Phụ cho chừa tội khiên.
Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Đấng Thiêng-Liêng năng mách bảo dùm.
Bồng-Lai Cực-Lạc chỉ chừng,
Đẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh.
Through a day living with desires, I know that many misdeeds were done by myself.
May God, my beloved father, make me avoid them.
Let my astral body rest in the silence of dreams.
Holy Spirits come and teach me through the dream, show me the way to Paradise, guide this earthly man close to the Divinity.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠIBỒ TÁT MA HA TÁT. “Nam Mo Cao-Dai Tien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat”.
KINH KHI RA ĐƯỜNGPRAYERS WHEN GOING OUT:
Thân vận động trong trường thế sự,
Đạo nhơn luân cư xử cùng đời.
Đòi phen lúc biến khi dời,
Thân như bèo bọt giữa vời linh đinh.
Dòm thấy cuộc kinh-dinh dưới mắt,
E trở tâm tánh bắt đổi thay.
Con xin nương bóng Cao-Đài,
Bước ra một bước cảm hoài căn tu.
Gót chơn đưa rủi như sát mạng,
Vật hữu linh phàm nhãn khôn soi.
Xin tha họa gởi tai rơi,
Hồn linh nhờ có ơn Trời chứng minh.
Đại-Từ-Phụ oai linh bảo hộ,
Những chông gai quét ngõ ven đường.
Đi an-khương, về an-khương,
Cõi Thiên, cảnh tục cũng đường chung nhau.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
In the social activities of daily life,
My body, like the bubble floating on the water, must go here and there several times.
Afraid of the denaturation in my heart before the frightening changes of this life, I pray for Cao-Dai’s protection in each of my steps going out.
If there happens some killing of living beings by my step on the road, I pray God to forgive my sin, may the essence of the killed beings understand my thinking.
Almighty God! Keep me away from thorns on the road,
To go out in safety and come back safe.
May my divine journey from You and back to You be the same.
“Nam Mo Cao Dai Tien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat.”
KINH KHI VỀPRAYERS WHEN COMING HOME
Cảm-tạ ơn trên đầu dìu đỡ,
Từ khi đi khi trở lộn về.
Đặng xong phận sự mọi bề,
Tâm tu lại vững chẳng hề lãng xao.
Những nhớ bước động Đào buổi trước,
Những nhớ khi Hớn rước Diêu Trì.
Găn-Ta-Ca, đỡ bước đi,
Ra thành Phật-Tổ gặp kỳ ly cung.
Dẫy xe trâu Côn-Lôn trổi bánh,
Lý Lão-Quân mong lánh phong trần.
Núi Ô-Li-Vê để dấu chân,
Gia-Tô Giáo-Chủ giải phần hữu sanh.
Con nguyện xin khuôn linh giúp sức,
Bước ta-bà giục thức huệ quang.
Lòn thân dưới phép sầu than,
Tìm phương cứu khổ mở đàng giải căn.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Thanks for the Superior’s help which kept my conscience unchanged to fulfill all my duties from the moment of leaving to coming back.
Now I am being reminded of the departure from Heaven the procession of the Holy Mother by the Hon’s dynasty,
Being reminded of Siddhartha Gotama on his horse leaving the Royal Palace,
Lao-Tzu giving up the court-life and going to the mountain by his buffalo cart,
The presence of God himself by miracle on Oliver Mount .
I pray to find the way to deliverance from sorrows and miseries.
“Nam Mo Cao Dai Tien Ong Dat Bo Tat Ma Ha Tat”.
KINH VÀO HỌCPRAYERS BEFORE STUDYING
Đại-Từ-Phụ xin thương khai khiếu,
Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ.
Gần điều nên lánh lẽ hư,
Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn.
Dò đường Thánh khó khăn chẳng nại,
Tùng khuôn hồng nhỏ dại lớn khôn.
Buộc yêu thương bạn đồng môn,
Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm.
Nguyện tam cang gìn tâm trọn Đạo,
Nguyện ngũ thường hiếu thảo làm khuôn.
Nguyện nên hương hỏa tông đường,
Nguyện thương lê thứ trong trường công danh.
Cầu khẩn Đấng Chơn-Linh nhập thể,
Đủ thông minh học lễ học văn.
May duyên gặp hội Long-Vân,
Thuyền thơ ngọn gió Các-Đằng xuôi đưa.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
I pray God to wake my intelligence to understand easily what is taught by the teacher. Let me live close to the good, far from the bad.
Let me rely on God’s Magic Sword of Wisdom to cut through Karmic fastenings. Help me to follow the Saint’s way full of difficulties, train me to obey the saint’s rules from early childhood to adulthood.
Make me love my classmates with all kindness through the life and after death.
I pray to follow the three duties to society and the five individual qualifications taught by Confucius.
I pray to glorify all my family relations, dead and alive, to love every person in my social life later.
May be Divine Ego pour down upon me intelligence for understanding letters and rituals.
May God help me to succeed in my studies.
Nam Mo Cao-Dai Tien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat.
KINH VÀO ĂN CƠMPRAYERS BEFORE EATING
Giữa vạn vật con người một giống,
Phải uống ăn nuôi sống thây phàm.
Từ-Bi ngũ cốc đã ban,
Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân.
Công Thần-nông hóa dân buổi trước,
Dạy khôn ngoan học chước canh điền.
Nhớ ơn bảo mạng Huyền-Thiên,
Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Like other living creatures, man has to eat and drink to feed his body. Granted rice to keep the body alive, I pray to thank the King “Than Nong” who taught farming, many thanks for the favor of the goddess “Huyen Thien” who protects my life.
By borrowing this body, I expect to succeed in building an eternal life.

“Nam Mo Cao-Dai Tien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat”.
KINH KHI ĂN CƠM RỒIPRAYERS AFTER EATING
Nguyện nhớ ơn Nông-canh nhằn nhọc,
Nguyện ơn người lúa thóc giã xay.
Ngậm cơm ơn ngậm hàng ngày,
Nên người con nguyện ra tài lợi sanh.
Con cầu xin mãnh hình tráng kiện,
Giúp nên công xây chuyển cơ Đời.
Trên theo pháp luật Đạo Trời,
Dưới thương sanh chúng một lời đinh ninh.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
I pray to remember the farmer’s hard labor forever.
In my daily life each mouthful of rice is a favor which builds my body to produce.
May my body be strong enough to help the society.
I will obey the law of God’s Religion and love everybody.
And that is my decision.
“Nam Mo Cao-Dai Tien Ong Dat Bo Tat Ma Ha Tat.”
Ngoài ra còn có kinh thuyết pháp, kinh nhập hội, xuất hội và nhiều bài kinh khác nữa, đọc vào các dịp tang, hôn. Kinh cứu khổ, cầu khẩn sự hộ trì của Thiêng-Liêng khi gặp nạn ốm đau hay điều chi thống khổ. Besides, there are prayers for the speaker before giving a speech, prayers for beginning a meeting for all participants, prayers when finishing a meeting and many other types of prayers read at marriage and funerals, prayers to call for divine help when facing sorrows, accidents, disease, etc…
IV/- SỰ HUẤN LUYỆN THỂ XÁCIV/- TRAINING THE PHYSICAL BODY
Song song với sự trau giồi tâm linh bằng phương pháp thần quyền và tâm lý, tôi nhận thấy có vài lời chỉ dẫn về một phương pháp tập thể dục mường tượng như phép yo-ga áp dụng cho các tín đồ ở bậc hạ thừa. Besides the perfection of spiritual life by theological methods I notice another method similar to Yoga which is being applied to disciples of the lower rank to train the physical body.
Tuy nhiên phương-pháp nầy không được phổ thông vì nó đòi hỏi sự cố gắng triền miên của cả thể xác lẫn trí não và một thời giờ rỗi rảnh tối thiểu.However, this method is not popular because it requires a permanent effort of both the mind and the physical body and a minimum spare time to practice. 
Theo sự nhận xét của riêng tôi, sự luyện tập nầy nhằm huấn luyện cho thể xác người đệ tử quen với những năng lực thần bí sẽ được thọ truyền sau nầy nếu họ tỏ ra xứng đáng và tập cho xác thân đủ sức chịu đựng sự sai khiến của trí não khi cái thể nầy của con người bắt đầu hướng thiện.  In my opinion, this practice aims to train the physical body of the disciple to get acquainted with mystic energy which will be granted later if the disciple proves himself able to receive it, the training also aims at giving the physical body enough endurance to sustain the orders coming abundantly from the mind when this part of a human being beings to perfect itself after an awakening. 
Sự nuôi dưỡng cơ thể bằng thức ăn chay cũng là một trong những cách luyện tập thể xác nhằm đưa đến mục đích nầy.  The nutrition of the physical body by the vegetarian diet is also one of the ways leading to this purpose.
Xin nhắc lại rằng khi đệ nhị xác thân tức là cái gạch nối giữa thể xác và linh hồn đã thật sự hướng về Thượng-Đế thì người đệ-tử sẽ cảm thấy những sự thôi thúc kỳ lạ tự nội tâm buộc xác thân phải làm việc nầy việc nọ, phải hy sinh rất nhiều cho kẻ khác. When the second body or the liaison between the soul and the physical body really tends to God, the disciple will feel a strange urging from his interior which obliges the physical body to do many things, to devote itself to others. 
Nếu thể xác không được huấn luyện dần dần từ trước thì nó dễ chống lại ý muốn của linh hồn và ngăn cản không cho tư tưởng lành trở thành hành động thiện.If the physical body was not trained gradually before it would disobey the soul’s will, it would prevent good thought from becoming good deed. 
Dĩ nhiên không ai tránh khỏi trận chiến theo kiểu nầy trong đời sống nội tâm, nhưng nếu thể xác được huấn luyện cẩn thận theo đường lối tu hành từ trước thì cường độ ác liệt của sự tranh đấu sẽ giảm bớt và ý muốn của linh hồn sẽ dễ-dàng chế ngự được thể xác từ việc nhỏ nhặt trong đời sống cá nhân đến những quyết định trọng đại giải quyết các vấn đề nhân sinh.Of course, no one can avoid the interior conflict or some spiritual conflicts of this type in daily life, but if the physical body was trained carefully by religious ways before, the violent intensity of the conflict would be harnessed easily by the soul’s will, from tasks of the minor nature in individual life to important decisions solving human problems.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *