Thí nghiệm khó tin của CIA về tâm linh

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Từ 1978 – 1995, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) điều hành một chương trình bí mật với tên gọi Stargate. Mục tiêu của chương trình này nhằm tạo nên một đội quân mà họ gọi là “những chiến binh tâm linh”.

Đó là những người sở hữu những năng lực siêu nhiên, có thể sử dụng quyền năng của mình để nhìn thấu căn cứ kẻ địch, thao túng cả thế giới vật chất và tinh thần và nhìn trước được tương lai.

Chính phủ Mỹ đã đổ hàng triệu USD vào chương trình này, sử dụng nhiều phương pháp khoa học khác nhau trong các thử nghiệm và đưa nhiều “chiến binh” vào nhiều chiến dịch khác nhau.

Xem đầy đủ bên dưới:

Các thí nghiệm khó tin của CIA về tâm linh – Kỳ 1
Các thí nghiệm khó tin của CIA về tâm linh – Kỳ 2
Các thí nghiệm khó tin của CIA về tâm linh – Kỳ 3
Các thí nghiệm khó tin của CIA về tâm linh – Kỳ 4
Các thí nghiệm khó tin của CIA về tâm linh – Kỳ cuối

Hoặc xem dưới dạng PDF bảng chụp lại website ngày 03/02/2020.

Các thí nghiệm khó tin của CIA về quyền năng tâm linh.pdf
Kỳ II Các thí nghiệm khó tin của CIA về quyền năng tâm linh.pdf
Kỳ III Các thí nghiệm khó tin của CIA về quyền năng tâm linh.pdf
Kỳ IV Các thí nghiệm khó tin của CIA về quyền năng tâm linh.pdf
Kỳ cuối Các thí nghiệm khó tin của CIA về quyền năng tâm linh.pdf

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *