Nhãn thông: giáo trình cho người mới bắt đầu

Trong lãnh vực siêu hình, nhãn thông đề cập đến quá trình chuyển thông tin thường thường cùng lúc và bị ẩn. Nhãn thông hoàn toàn khác biệt với thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm chuyển thông tin giữa tâm trí của những cá nhân. Nhãn thông, lấy thông tin trực tiếp từ…

Trọn bộ hệ thống triết học tâm linh – The magus

The MAGUS hay Đấng Thánh Linh HỆ THỐNG TRIẾT HỌC TÂM LINH HOÀN CHỈNH TRONG HAI QUYỂN Bao gồm phương pháp luyện tập pháp thuật cổ xưa và hiện đại của Cabala, Pháp thuật thánh linh và thiên nhiên…với kết quả kỳ diệu mà chỉ có thể thực hiện bởi kiến thức của Thánh, bản…

Đũa phép

Franz Bardon (trích từ “Thực hành pháp thuật triệu hồi”) Vật giúp đỡ quan trọng nhất và sẽ luôn luôn như thế, trong nghi thức pháp thuật là đũa phép. Từ những ngày xa xưa, các pháp sư và thuật gia đã được hình dung với cây đũa phép. Những pháp sư dỏm và những…

Những kỹ năng cần thiết cho pháp thuật

Ba kỹ năng cần thiết Benjamin Rowe Copyright 1999 Download english version Tất cả pháp thuật đều dựa trên ba kỹ năng: TƯỞNG TƯỢNG, CẢM XÚC và CẢM NHẬN; tất cả những thứ khác như ngôn ngữ và cử chỉ, dụng cụ và trang phục, những vòng tròn và đồ đạc chỉ nhằm để củng…

Thánh thuật của pháp sư Abramelin – Quyển hai

Nguyên văn từ The sacred magick of Abramelin the Mage Quyển thứ hai của thánh thuật Được Thượng Đế giao cho Moses, Aaron, David, Solomon, và những vị thánh, nhà tiên tri, giáo chủ khác, truyền dạy trí tuệ thần thánh chân chính. Dịch từ tiếng Do Thái 1458 QUYỂN THỨ HAI CỦA THÁNH THUẬT…

Thánh thuật của pháp sư Abramelin – Quyển một

Nguyên văn từ The sacred magick of Abramelin the Mage Quyển đầu tiên của thánh thuật Được Thượng Đế giao cho Moses, Aaron, David, Solomon, và những vị thánh, nhà tiên tri, giáo chủ khác, truyền dạy trí tuệ thần thánh chân chính. Dịch từ tiếng Do Thái 1458 QUYỂN THỨ NHẤT CỦA PHÉP THÁNH…

Thánh thuật của pháp sư Abramelin – Giới thiệu

Cuốn sách này đã được S.L.M. Mathers dịch từ một bản thảo bằng tiếng Pháp vào thế kỷ 15. Quyển sách này có ảnh hưởng rất lớn đến nghi thức phép thuật hiện đại, và được trích dẫn như ảnh hưởng chính đối với Aleister Crowley. Abraham của Würzburg, một nhà sử thi và là…

Top