Tài liệu bí mật do CIA công bố: Nhìn vào quá khứ của sao Hỏa

Nguyên văn từ CIA. MARS EXPLORATION, MAY 22, 1984 Tóm tắt nội dung buổi phỏng vấn như sau: Địa điểm Sao Hỏa Thời gian khoảng 1 triệu năm trước công nguyên. Sau khi được trao tọa độ đầu tiên – nhà tâm linh trả lời rằng anh ta nhìn thấy một kim tự tháp hoặc…