Metatron là ai?

Nếu bạn để ý sẽ thấy tên các thiên thần đều có đuôi -el (nghĩa là của Thượng Đế) ngoại trừ Metatron và Sandalphon. Bởi vì Metatron là con người trước khi trở thành thiên thần. Metatron là một thiên thần bảo hộ, người đã đi theo và giám hộ con cái Israel qua hoang…

Top