Nhãn thông: giáo trình cho người mới bắt đầu

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Trong lãnh vực siêu hình, nhãn thông đề cập đến quá trình chuyển thông tin thường thường cùng lúc và bị ẩn. Nhãn thông hoàn toàn khác biệt với thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm chuyển thông tin giữa tâm trí của những cá nhân. Nhãn thông, lấy thông tin trực tiếp từ cá thể. Nó cũng là phương pháp giao tiếp với người chết (đồng tử). Phương pháp đồng bộ nhất định này giống như cảm nhận một sự kiện xảy ra trong quá khứ hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

Nhãn thông là sức mạnh cảm nhận vật thể hoặc sự kiện không thể nhìn thấy bằng mắt thường của con người. Nó là một dạng nhìn bên trong hay trực giác. Nhãn thông còn có nghĩa là “nhìn xa”.

Nhãn thông – Lịch sử

Siêu tâm lý học tin rằng một vài trường hợp nhãn thông đã được xác thực. Trong quá khứ, quần chúng đã tin tưởng quan niệm nhãn thông. Mức độ tin tưởng thay đổi từng thời kỳ. Điều quan trọng cho thấy cả chính phủ Mỹ và Nga đều ủng hộ nhãn thông trong thời kỳ chiến tranh lạnh và sau đó. Nhiều người chỉ trích rằng nhãn thông là vô căn cứ và chỉ là quy trình ngẫu nhiên. Nhưng những kết quả nghiên cứu của họ không hẳn hoàn toàn là không có thành kiến.

Trong Tiếng Anh, cụm từ Clairvoyance (nhãn thông) xuất hiện lần đầu tiên năm 1840. Hiện tượng xuất hiện lần thứ hai khá lâu sau đó. Trong một số nền văn hóa nổi tiếng thế giới, đã có những tài liệu tham khảo giai thoại về khả năng thấu thị trong suốt lịch sử. Trong lịch sử, nhãn thông được tìm thấy có liên quan đến các vị giáo chủ. Những tiên tri liên quan đến nhãn thông đã có cách đây hàng ngàn năm trong nhiều nền tôn giáo và văn hóa.

Những kinh điển cổ xưa của người Hindu (Ấn Độ giáo) đề cập đến nhãn thông giữa những người đạt được trang thái Tất địa (thành tựu pháp) thông qua thiền định và giữ giới nghiêm ngặt. Aristotle đã viết ra tiên tri thông qua những giấc mơ. Nostradamus đã tiên tri nhiều thế kỷ về sau. Những ví dụ khác về sử tích của nhãn thông bao gồm cả thấu thị bởi những nhà tiên tri người Nga, người Scotland, và người Nhật cũng như nhiều cộng đồng bộ tộc thổ dân ở Bắc Mỹ và Úc.

Trong một số nền văn hóa, thấu thị liên đới với những vị hiền giả và trí tuệ. Và một số văn hóa xem là ma thuật hay dị giáo như ở Châu Âu thời trung cổ.

Đang dịch

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *