Trọn bộ hệ thống pháp thuật Bình minh vàng (Golden Dawn)

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

BY
ISRAEL REGARDIE

Mục lục:

Quyển 1: Bảng chữ cái pháp thuật
Quyển 2: Tầm quan trọng của thần thánh
Quyển 3: Truyền thống cốt lỗi
Quyển 4: Kỹ thuật cơ bản
Quyển 5: Pháp thuật cơ bản
Quyển 6: Nghi thức bên ngoài và nhận xét
Quyển 7: Nghi thức của R.R và A.C
Quyển 8: Những nghi thức khác và giáo lý pháp thuật
Quyển 9: Tarot
Quyển 10: Hệ thống Enoch

[give_form id=”6828″]

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *