Thần Phanes

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Trong thần thoại Hy Lạp, Phanes là vị thần nguyên thủy trong thời kỳ sáng tạo. Ông là nguồn gốc của sự sống, động lực đằng sau sự sinh sản trong buổi đầu của vũ trụ. Phanes được ấp từ quả trứng thế giới, một hợp chất nguyên thủy tạo thành Chronos (Thời gian) và Ananke (Tất yếu).

Phanes là vị vua đầu tiên của vũ trụ đã trao lại vương trượng cho con gái của mình là Nyx (Đêm tối), sau truyền lại cho trai mình là Uranus (Bầu trời). Sau đó bị Cronus chiếm đoạt và sau cùng là Zeus, vị vua tối cao của vũ trụ.

Phane được mô tả có đôi cánh màu vàng kim, lộng lẫy. Tên của ông có nghĩa là “mang đến ánh sáng” theo tiếng Hy Lạp.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *