Danh sách các vị thần trong Thần Thoại Bắc Âu

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là danh sách các vị thần trong thần thoại Bắc Âu và nhiều thứ hay ho khác, và mình tìm đc trang này đã làm rất tốt việc dịch cũng như sắp xếp nên mình dẫn link đến đó.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *