Ý CHÍ THỰC SỰ

Mặc dù có nhiều tôn giáo, triết học và các hệ thống chủ nghĩa huyền bí nhưng chúng không phủ nhận lẫn nhau. Thay vào đó, chúng đều mô tả thực tại vũ trụ ở nhiều hướng khác nhau. Nói đơn giản…không có sự thật tuyệt đối trong cõi hữu hình. Chúng ta chỉ có thể dựa trên hành động rồi giả định và đồng tình với nhau bởi vì tất cả kinh nghiệm đều chủ quan.

Tuy nhiên, bên trong mỗi chúng ta có một thực tại riêng biệt mà chúng ta thường bỏ qua cho đến khi ta thực sự tìm kiếm. Trong phép thuật, cái ta bên trong được gọi là “ý chí thật sự”. Ý chí thật sự của bạn là trung tâm của nhận thức và mới thật là “chính bạn”.

Những thứ khác được liên kết với ý chí thật sự từ bên ngoài – thế giới ảo tưởng. Bởi vì bề mặt được dưa trên khuôn mẫu của chúng ta, được chúng ta giả định và vì thế đôi khi chúng ta nhận được thông tin sai.

“Hãy làm theo ý chí của con” (Crowley) là tiên đề của phép thuật bởi vì ý chí thật sự sẽ diễn tả chính xác điều ta muốn vì thế những ta thật sự ham muốn tận sâu trong đáy lòng thì có khuynh hướng ta sẽ đạt được. Tuy nhiên, điều này không phải luôn luôn thành công vì ý chí có thể bị ảo giác đánh lừa vì thế chúng ta có thể muốn và đạt được những thứ không phải hoàn toàn tốt nhất. (Nhân quả).

Nhiệm vụ của các pháp sư là đánh thức ý chí thực sự, giải phóng khỏi định kiến và vượt qua huyễn ảnh (maya). (Ý chí không điều kiện là phép thuật – Austin Spare).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *