Hạnh phúc là đang hạnh phúc

Không có phương pháp bí mật nào để thay đổi thối quen hay hành vi bởi vì đó chỉ là vấn đế quyết định. Việc này đòi hỏi bạn phải loại bỏ “lực kéo” của những khuôn mẫu mà bạn cố đấu tranh để thay đổi bản thân. Hãy nhớ rằng khuôn mẫu chỉ là tập hợp các “thói quen”, cần được quên đi để thay đổi vĩnh viễn.

Có hai cách để thực hiện – trực tiếp thông qua sức mạnh ý chí và nhận thức, quan sát và hành động với thái độ tự chủ và vô tư hoặc gián tiếp qua ước định như quả quyết, tự thôi miên và phép thuật. Thiền định có thể giúp giảm bớt căng thẳng và xung đột.

Cảm xúc đi theo hoạt động và biểu hiện của cơ thể. Mỉm cười và hành động hạnh phúc thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cảm xúc có thể cố tình được lập trình để thay thế những cảm xúc khác. Sử dụng phương pháp này thì một pháp sư học cách để bật tắt cảm xúc theo ý muốn như một diễn viên. Việc này không phải là giả vờ…mà pháp sư là những người có nhiều khả năng để chạm vào cảm xúc thật sự hơn bất kỳ ai khác.

Vì những lý do này, chúng ta nói hạnh phúc chính là đang hạnh phúc. Abraham Lincoln tóm tắt lại như thế này: “Đa số mọi người sắp hạnh phúc bởi vì họ quyết định như thế”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *