Tiểu Sử Lindis

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Ngân nguyệt

Tiểu Sử Tướng Lindis


Hidden among the population of the Afata, there is a small tribe who worships the moon.Ẩn mình giữa Afata, có một bộ lạc nhỏ tôn sùng mặt trăng.
Every thirty years, a young woman is chosen to wield the full power of the moon and become the tribe's guardian priestess. Cứ 30 năm, một người phụ nữ trẻ sẽ được chọn để trao quyền năng của mặt trăng và trở thành cận vệ của bộ lạc.
As the time for selecting the chosen one neared, Lindis and Luna were deemed the two most promising candidates as they had displayed the greatest potential for developing their abilities and controlling the full power of the moon. Khi thời gian tuyển chọn đến gần, Lindis và Luna là hai ứng viên sáng giá nhất khi mà họ thế hiện tiềm năng to lớn của mình, phát triển và kiểm soát được hoàn toàn năng lực siêu nhiên của mặt trăng
But Lindis knew her chances were slim.Nhưng Lindis biết cơ hội của cô là rất nhỏ.
Luna, her sister, outshone her in every way. Luna, chị cô, vượt trội hơn về mọi mặt.
She was talented, smart, beautiful, and held in high regard by their peers. Luna tài năng, thông minh, xinh đẹp và được các đồng nghiệp nam chú ý.
Meanwhile, Lindis merely stood in her shadow, unnoticed and overlooked. Trong khi đó, Lindis chỉ đứng trong bóng tối và yên lặng.
Lindis bore her sister no ill will, however.Tuy nhiên, Lindis không hề ghen tị với chị gái.
She loved her sister and admired her beauty. Cô ngưỡng mộ vẻ đẹp và tài năng của người chị, sẵn sàng hỗ trợ chị trở thành cận vệ của bộ lạc.
And, in return, Luna lavished her normally quiet and reserved little sister with love. Ngược lại, Luna dành tình cảm và quan tâm tới cô em gái  của mình.
Their bond was incredibly strong, and as time passed, the two sisters developed a psychic connection with one another. Cả hai ngày một hiểu ý nhau, dần dần theo thời gian, một sợi dây kết nối tâm linh thần bí được hình thành giữa hai người.
Sadly, that heartfelt wish would soon be dashed.Đáng buồn thay, mong muốn chân thành này sẽ sớm bị huỷ hoại.
Mganga the Unspeakable had quietly maneuvered his way into the tribe. Mganga biết chuyện, kín đáo lẻn vào bộ tộc.
He began to work his charm on Lindis, plying her with sweet lies and luring her into his trap. Hắn thu hút sự chú ý của Lindis bằng những lời dối trá ngọt ngào và chuẩn bị sẵn cái bẫy cho cô gái trẻ tuổi.
Just as he was prepared to start siphoning away Landis' power, Luna, sensing her sister's predicament, came to the rescue.Ngay khi gã thi triển tà thuật, chuẩn bị hút lấy sức mạnh của Lindis, Luna đã linh cảm thấy điều bất thường, vội vã đến giải cứu.
Yet, she was not powerful enough to defeat Mganga alone. Tuy nhiên, sức mạnh của cô không đủ để đánh bại Mganga một mình.
As Lind is returned to her senses, she was overcome with both guilt and despair. Lindis tỉnh lại, biết mình bị mắc mưu nhưng đã quá muộn, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và hối lỗi.
"I'll take both your powers!" Mganga exclaimed with delight and avarice."Đúng lúc lắm, ta sẽ hút hết sức mạnh của cả hai luôn!" Mganga gào lên đầy thỏa mãn.
"I won't dare let you!" shouted Luna."Ta thách ngưoi đó!" Luna hét lên.
And with all her might, Luna released a bright burst of energy that drew out the full power in both sisters, melding their souls together inextricably. Vận hết sức lực, Luna đã phát ra một luồng năng lượng sáng rực bảo vệ em gái, chia tách linh hồn của cô ra khỏi cơ thể.
"You. What have you done?! You would sacrifice your own life and existence for her?!" an enraged and distraught Mganga roared as he tried to stop the fusion."Ngươi làm gì vậy?! Ngươi định hy sinh mạng sống của mình và sự tồn tại của mình để bảo vệ em gái?!” Mganga giận điên lên, đành dừng thi triển tà thuật.
But there was little he could do to stop the fully realized potential of the silver moon. Đó là việc duy nhất gã có thể làm để ngăn chặn được sức mạnh của mặt trăng bạc tấn công gã.
Under the light of the silver moon, Luna grew ever weaker while her energy brought Lindis back from the brink of death.Dưới ánh trăng bạc, Luna dần dần yếu đi. Năng lượng của cô đã đưa Lindis hồi sinh từ bờ vực của cái chết.
"Lindis, I'm so proud of you," was all that was said before Lama's physical presence faded, signaling the completion of their union. "Lindis, chị tự hào về em". Đó là lời cuối của Luna trước cơ thể của cô hòa vào mây khói, báo hiệu sự kết thúc của sợi dây kết nối tâm linh giữa hai người.
In a fit of anguish, Lindis fired a deadly arrow from her crossbow towards Mganga. Tận cùng của đau khổ, Lindis bắn một mũi tên chí mạng từ nỏ trên tay về phía Mganga.
She could sense Luna's soul within her as she raised her weapon, calling upon the full power of the silver moon together. Linh hồn Luna giờ đã hòa vào chiếc nỏ, gọi theo sức mạnh tinh túy nhất của mặt trăng bạc trong phát bắn.
Badly wounded and defeated, Mganga fled and never returned. Bị thương nặng, Mganga bỏ trốn và thề sẽ không bao giờ trở lại bộ lạc này.
"Luna, I promise you."Luna, em hứa với chị.
I will defend our tribe to the bitter end." Em sẽ bảo vệ bộ lạc của chúng ta đến hơi thở cuối cùng."
Nguồn text Tiếng ViệtNguồn text Tiếng Anh

Sắp text bởi sachsongngu.top

KỸ NĂNG


Tread Softly – Phục kích – 伏擊 – Phục kích

When Lindis passes through the brush, she will increase her movement speed in a short period of time and strengthen her next normal attack for 2 arrows with each arrow dealing 65% physical damage. Di chuyển giữa các bụi cỏ giúp Lindis tăng tốc chạy thoáng chốc, đồng thời khiến đòn đánh thường kế tiếp bắn hai lần, mỗi lần gây 65% công vật lý sát thương vật lý.

Piercing Gaze – Nguyệt quang – 銀月之輝 – Ngân nguyệt chi huy (*)

Lindis illuminates the area around her and reveals the location of nearby enemy heroes for 5 seconds. This ability can be stored 2 times. After learning this ability, when Lindis hits the same enemy 3 times, the target will suffer an additional 100 (+0.40) physical damage. Lindis triệu hồi mặt trăng giúp soi sáng xung quanh và phát hiện kẻ địch trong 5 giây, tối đa dự trữ 2 điểm cộng dồn
Sau khi học kỹ năng này, đòn đánh thứ 3 của Lindis trúng cùng mục tiêu sẽ gây thêm 100 (+0.40) sát thương vật lý.

* Ngân nguyệt là trăng bạc. Huy là soi sáng .


Entrapment – Nguyệt vực – 月影陷阱 – Nguyệt ảnh hãm tỉnh (*)

Lindis sets a trap that lasts for 2 minutes. The trap will slow enemy movement speed by 30%, reveal enemy locations, and after a short while deal 360 (+1.2) physical damage. Lindis can store and set up to 2 traps. Traps will become invisible 2 seconds after being set. Lindis tạo ra một cái bẫy tồn tại tối đa 2 phút. Khi tiếp xúc với kẻ địch chiếc bẫy sẽ làm mục tiêu lộ diện đồng thời bộc phát tạo ra một vùng làm chậm 30% tốc chạy và gây 360 (+1.2 công vật lý) sát thương vật lý sau thoáng chốc. Lindis tối đa dự trữ được 2 bẫy. Những chiếc bẫy này nếu không bị kích hoạt bởi kẻ địch sẽ trở nên tàng hình sau 2 giây.

* Hãm tỉnh là cạm bẫy.


Lunar Champion – Nguyệt ảnh – 魅影突襲 – Mị ảnh đột tập (*)

Lindis calls forth a spirit to attack enemies, dealing 220 (+1.0) physical damage and triggering normal attack bonus effects from equipped items or buffs. This ability has up to 5 charges and cool down time of each charge is 2 seconds. Lindis triệu hồi ảo ảnh tấn công kẻ địch, gây 220 (+1.0) sát thương vật lý kèm các hiệu ứng trên đòn đánh. Lindis có thể dự trữ tối đa 5 ảo ảnh, và thời gian hồi giữa hai lần dùng ảo ảnh liên tiếp là 2 giây.

* Mị ảnh là hình ảnh ma quái. Đột tập là tấn công bất ngờ.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 41 comment / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *