Những câu nói của Airi Bích Hải Thánh Nữ (Heavenly Striker)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Download audio toàn bộ voice line của Airi Bích Hải Thánh Nữ (Heavenly Striker)
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Airi Bích Hải Thánh Nữ (Heavenly Striker).
Airi Heavenly Striker intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Airi Bích Hải Thánh Nữ
Intro sound (46 giây)
I swim in the open sea – Ta bơi trong đại dương vô tận.
Born from the sea, we belong to the sea – Sinh ra từ đại dương, chúng ta thuộc về đại dương.
I soar over the surging waves – Ta cưỡi trên những con sóng dữ.
Airi Heavenly Striker In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Airi Bích Hải Thánh Nữ
The seagulls, I want to see the ocean one last time. Return me to the sea. – Những chú chim hải âu, ta muốn nhìn thấy đại dương lần cuối. Hãy mang ta về biển sâu.
I may soar through the air but I always return to the sea – Ta có thể bay lượn giữa hư không nhưng ta luôn trở về với đại dương.
The ocean returns – Đại dương đã trở lại.
The ocean rises! – Đại dương dậy sóng.
Your arrogance ends here in front of me – Trước mặt ta, sự ngạo mạn của ngươi chấm dứt tại đây.
The ocean needs me! – Đại dương đang cần ta.
I am returning to the sea looking towards the light above – Ta sẽ trở về đại dương, ngắm nhìn ánh sáng phía trên.
I can feel the ocean’s power move within me – Ta có thể cảm thấy sức mạnh của đại dương di chuyển trong ta.
Endless ocean! – Đại dương bất tận!
You’re nothing before the sea! – Ngươi chẳng là gì trước đại dương bao la.
Death sound – Âm thanh lúc chết
The ocean is angry! – Đại dương thịnh nộ!
Crashing waves! – Sóng biển gào thét!
The deep sea is beautiful – Biển sâu thật mỹ lệ.
No one harms the sea! – Không ai được làm hại biển cả.
Flowing blade! – Bách Lưu Kiếm
Catch that little bird – Tóm con chim kia lại!
For the sea! – Vì đại dương.
Give up – Từ bỏ đi!
I rise with the moon – Cùng trăng lên cao.
I am gentle and difficult to provoke – Ta là người ôn nhu, không dễ bị khiêu khích đâu.
Ha! The familiar smell of the sea – Ha! Mùi hương quen thuộc của biển cả.
No one knows the ocean’s true strength! – Không ai có thể biết được sức mạnh thật sự của đại dương.
Into the sea! – Đi vào đại dương!
My blows fall like ocean waves! – Những cú đánh của ta giáng xuống như biển đập!
Death sound – Âm thanh lúc chết
The sea will take your body! – Biển cả sẽ nuốt chửng ngươi.
My wrath sweeps through everything. – Cơn thịnh nộ của ta sẽ quét sạch mọi thứ.
The leader of the cloud tops is a good marksman, but I won’t be beaten. – Thủ lĩnh trên những đỉnh mây kia là tay thiện xạ, nhưng ta không dễ gì bị đánh bại.
The tide moves with me – Thủy triều chuyển mình cùng ta.
Don’t anger the ocean – Đừng chọc giận đại dương
Cutting waves – Chém sóng

End of Airi Heavenly Striker hero quotes / Kết thúc các câu nói của Airi Bích Hải Thánh Nữ
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *