Những câu nói của Alester 4.0 trong game Liên Quân

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.


Sau đây là toàn bộ voice line (voice over, hero quotes) của Alester 4.0 và bản dịch giọng nói trong game liên quân.
Alester 4.0 intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng Alester 4.0

We shall disrupt the wheel of fate together – Chúng ta sẽ cùng nhau phá hủy bánh xe vận mệnh.
Accept the fate I have woven for you – Hãy chấp nhận số phận mà ta ban tặng cho ngươi.
This is what fate has in store for you. – Đây là những gì số phận đã chuẩn bị cho ngươi.
Alester 4.0 Athanor language / Ngôn ngữ Athanor Alester 4.0
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
Alester 4.0 In-game voice line (voice over)/ Âm thanh trong trận của Alester 4.0
As expected – Như dự đoán
(hero sound)
Victory depends on intelligence, not brute force – Thắng lợi dựa vào trí tuệ chứ không phải vũ lực.
Surprise – Ngạc nhiên không?
Fortune favors me – Vận mệnh ưu ái cho ta.
Don’t you slow me down – Đừng làm chậm ta
(hero sound)
(hero sound)
Right where I want you, in a pudde of your own blood – Ngay khi ta muốn thì ngươi đang đứng trong vũng máu của chính mình.
Even I can’t get out of this – Ngay cả ta không thể thoát khỏi chuyện này.
Embrace the void! – Về với hư không
(hero sound)
(hero sound)
(hero sound)
Curtain call for you – Vỗ tay mời bạn ra lần nữa nè.
(hero sound)
Don’t even blink! – Đừng nháy mắt
Boring… Boring… Boring… – Tẻ nhạt, tẻ nhạt, tẻ nhạt.
No one can escape the web that I weave – Không kẻ nào có thể thoát khỏi số phận mà ta đan cho chúng
Time for a new plan – Tới giờ lập kế hoạch mới
Everything is falling into place – Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch (Fall into place = nghĩa là diễn ra tốt đẹp, không vướng mắc, gặp khó khăn (1).)
Just what I needed – Đúng là thứ ta cần.
(hero sound)
Nowhere to hide! – Chẳng có nơi nào để trốn đâu!
Curtain time – Vỗ tay mời bạn ra lần nữa nào.
(hero sound)
(hero sound)
(hero sound) (hmm?)
Nothing like a little danger to stay awake – Không gì bằng một chút nguy hiểm để tỉnh táo
?
(hero sound)
A gift for you – một món quà cho ngươi đây
Let the show begin! – Màn trình diễn bắt đầu.
(hero sound)
(hero sound)
I’m just getting started – Anh mới vừa bắt đầu thôi.
How did you kill me? – Sao ngươi giết được ta?
(hero sound)
I have a special plan for you – Ta có một kế hoạch đặc biệt cho ngươi
You will never know what’s on my mind – Ngươi sẽ không bao giờ biết ta đang nghĩ gì.
End of all Alester 4.0 hero quotes. – Hết phần các câu nói của Alester 4.0

2 comments / Add your comment below

  1. Voice mới nghe như con gái ấy =”)) Mà ad ơi cho em xin tên voice actor của Alei đc k?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top