Những câu nói của Hayate Thống Soái Dạ Ưng

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.(Show 1) The mask may hide my face, but it reveals my truest self. – Mặt nạ tuy có thể che đi khuôn mặt của ta, nhưng nó lại bộc lộ bản chất thật nhất của ta.
(Show 2) The capture operation begins now. Transform. – Chiến dịch bắt giữ bắt đầu ngay bây giờ. Hành động.
(Show 3) I will carve out a new future with conviction. – Với lòng tin vững chắc, tôi sẽ xây dựng một tương lai mới.

  • Carve out: Khắc tạc, tạo ra, xây dựng.
  • With conviction: Với niềm tin, sự tin tưởng.

You are arrested. – Ngươi đã bị bắt giữ.
Let’s end this eternal night tonight. – Hãy chấm dứt đêm đen bất tận này ngay đêm nay.
Night Ridge. – Dạ lĩnh
Shadow Ridge. – Hắc ám lĩnh
Owl shadow breaks evil. – Dạ miêu diệt trừ thế lực xấu xa.
Clarity is mine. – Ta thấy rõ ràng.
Precision flying ridge. – Bay lượn chính xác trên dãy núi.
Tonight, justice will be restored. – Đêm nay, công lý sẽ được tái lập.
Justice is already shattered. Sin has flooded everything. – Công lý đã bị phá vỡ. Tội lỗi đã lan tràn khắp nơi.

The fire of justice burning in our hearts will eventually illuminate the endless darkness. – Ngọn lửa chính nghĩa bừng cháy trong lòng chúng ta, cuối cùng sẽ chiếu sáng màn đêm bất tận.
Calmly analyze every clue, and the criminals will naturally appear before you. – Bình tâm phân tích từng manh mối, tội phạm ắt sẽ lộ diện.
The hypocritically greedy are only empty shells with nothing to their names. – Những kẻ đạo đức giả tham lam chỉ là những vỏ bọc rỗng tuếch, hữu danh vô thực.
Only those who have experienced it can truly empathize with the helplessness of the victims. – Chỉ những người đã từng trải qua, mới có thể đồng cảm với sự bất lực của nạn nhân.
Reflect on your crimes well. – Hãy suy ngẫm về tội lỗi của ngươi!
Mission over. – Nhiệm vụ kết thúc
Uncontrolled desires magnified to infinity will only lead to chaos and ultimately destroy the world. – Dục vọng không chế ngự được khi phóng đại vô hạn, chỉ dẫn đến cảnh hỗn loạn và hủy diệt thế giới.
Night owl pursuing shadows. – Night Owl – truy đuổi bóng tối.

From now on, reflect on your misdeeds. With every second, under the watchful eyes of the night owl. – Kể từ giờ phút này, hãy hối cải về những hành vi bất chính của ngươi. Night Owl sẽ dõi theo ngươi mọi lúc mọi nơi.

My mind and thoughts are clearer and more precise. – Tâm trí và tư tưởng của ta hiện giờ đã trở nên sáng suốt và chuẩn xác hơn.
Even if the truth flees before me, even if I am defeated by reality, I will still walk my own path. – Cho dù chân lý có lẩn khuất, cho dù ta có bị hiện thực đánh bại, ta vẫn sẽ kiên định bước đi trên con đường của riêng mình.
You will pay. – Ngươi sẽ trả giá

Heroes, don’t back down. – Anh hùng, thì không lùi bước!
All your evil deeds have already been observed by the night owl. – Tất cả những hành vi xấu xa của ngươi đã được Night Owl quan sát.
This is a battle destined to be lonely. But the night owls will overcome solitude. – Đây là một trận chiến định sẵn sẽ cô đơn. Nhưng Night Owl sẽ vượt qua nỗi cô độc.
Chớt
Even if no one knows our deeds, we will still protect the ordinary happiness of everyone. – Cho dù không ai hay biết đến những hành động của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ bảo vệ hạnh phúc giản dị của mọi người.

We are not just saving our own fates, but the fates of all. – Chúng ta không chỉ đang bảo vệ số mệnh của bản thân, mà còn đang bảo vệ vận mệnh của tất cả mọi người.
Criminals have nowhere to hide. – Bọn tội phạm đừng hòng chạy trốn!
Chớt 2

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *