Những câu nói của Batman trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Batman và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Batman trong game liên quân. Batman và các tướng của DC nói chung không sử dụng ngôn ngữ Athanor.
Batman Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Batman
Ultimate power belongs to no one. – Quyền năng tối thượng không thuộc về ai cả.
Half of these lunatics belong in Arkham. – Phân nữa số người điên ở đây đều đến từ Arkham.
I am Batman! – Ta là Batman (Người Dơi)
Batman In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Batman
Not even a challenge. – Chẳng có chút gì gọi là thử thách.
I got this. –
Tôi sẽ lo vụ này.
Into the shadows. – Biến vào bóng tối.
I am vengeance, I am the night, I am Batman. – Ta là thù hận, ta là bóng tối, ta là Batman.
Time to end this little game. – Đã đến lúc kết thúc trò chơi nhỏ này.
Ah! This’ll help. – Ah! Việc này sẽ giúp đc.
People look out! – Mọi người cẩn thận!
Uhm, still got this. – Uhm, vẫn còn đang xử lý.
Try me. – Thử ta nè.
It’s over. – Kết thúc rồi.
I’m watching you. – Ta đang theo dõi ngươi.
I’ll show you true terror. – Ta sẽ cho ngươi thấy sợ hãi thật sự.
I feel worse. – Ta cảm thấy tệ hơn.
I guess I’m not in Gotham anymore. – Ta đoán ta không còn ở Gotham nữa (Batman đang ở thế giới Athanor nên mới nói câu này)
Hum! Too easy. – Hum! Quá dễ.
Watch yourself! – Cẩn thận đấy
Keep to the shadows. – Giữ mình trong bóng tối.
Justice. – Công lý.

End of Batman hero quotes / Kết thúc các câu nói của Batman

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *