Những câu nói của Zephys trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Zephys và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Zephys trong game liên quân.
Zephys Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Zephys
Come on, Thanatos! Greet each day with a smile! – Thôi mà, Thanatos! Hãy chào ngày mới với một nụ cười!
The number of soul is too damn high. – Số linh hồn nhiều phát mệt.
More dead, more overtime. – Nhiều người chết, tăng ca nhiều hơn.
Zephys Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Zephys
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Zephys In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Zephys
Me dead? Bad news. – Ta chết ư? Tin xấu.
Lightspeed. – Tốc độ ánh sáng.
Death sound – Âm thanh lúc chết.
I destroy you but I’m on break. – Ta sẽ hủy diệt ngươi nhưng ta đang nghỉ giải lao.

Death sound – Âm thanh lúc chết.
Follow me and we will prevail. – Theo ta và chúng ta sẽ chiến thắng.
Hahaha (Loại 1)
Hahaha (Loại 2)
Hahaha (Loại 3)
Cast down the false rulers. – Hãy tống cổ xuống những kẻ thống trị giả dối.
They call it heresy, I call it knowledge. – Chúng gọi nó là dị giáo, ta gọi là kiến thức.
I’m really overdue for vacation. – Ta thực sự đã hết lịch nghỉ phép rồi.
If you think me a traitor, so be it. – Nếu ngươi nghĩ ta là nội gián, cứ cho là vậy.
Onslaught – Tấn công
Help beckcons – Hãy giúp những kẻ đang vẫy gọi.
Keep up – Tiếp tục
I bring truth – Ta mang đến sự thật
Come with me – Đi với ta

End of Zephys hero quotes / Kết thúc các câu nói của Zephys

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *