Những câu nói của các tướng Liên Quân Tiếng Nhật

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Butterfly

Darcy

Dirak

Eland’orr

Nakroth

Natalya

Violet

Lauriel

Sinestrea

Quillen

Keera

Bright

Veres

Ilumia

Yena

Liliana

Alice

Dextra

Zephys

35 comments / Add your comment below

  1. ad uii bạn có thể làm Sinetrea giọng nhật hưm, tớ ghiền voice của iem lắm, nếu đc thì củm ơn bạn nhiều. thanks :33333333

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *