31 comments / Add your comment below

   1. Ad ơi sao chỗ giọng của Nak lại có giọng của Hayate vậy

 1. ad uii bạn có thể làm Sinetrea giọng nhật hưm, tớ ghiền voice của iem lắm, nếu đc thì củm ơn bạn nhiều. thanks :33333333

   1. thank ad nhìu ạ
    ;3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi.

Top