Những câu nói của Lorion trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Download audio voice line của Lorion.
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Lorion và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Lorion.
Lorion intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Lorion
The heart of this world is darkness – Trung tâm của thế giới này là bóng tối.
I am darkness with black magic, this world will be mine. – Ta là bóng tối, với pháp thuật hắc ám, ta sẽ thống trị thế giới này.
The world belongs to black magic and me. – Thế giới này thuộc về pháp thuật hắc ám và ta.
Lorion Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Lorion
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Lorion In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Lorion
I will come back again and again until black magic covers the world. – Ta sẽ trở lại mãi cho đến khi nào pháp thuật hắc ám phủ lấy toàn bộ thế giới này.
Let the people see how this world truly is – Hãy để cho họ thấy bản chất thật sự của thế giới này.
The old Lorion no longer exists – Lorion xưa kia đã không còn tồn tại.
Surrender to me you fragile soul – Hãy quy thuận ta linh hồn yếu đuối kia.
You will surrender to my black magic, you have no choice. – Ngươi sẽ phải đầu hàng trước pháp thuật hắc ám vì ngươi không còn lựa chọn nào khác.
Your sorrow is delightful – Nỗi u buồn của ngươi thật thú vị.
I’ll show you who’s the center of the world – Ta sẽ cho ngươi thấy ai là trung tâm của thế giới này.
I will make darkness the only absolute, I will make the world surrender, there is no stopping me. – Ta sẽ khiến bóng tối trở nên vô thượng và cả thế giới sẽ phải quy phục ta, không ai có thể cản được.
Can you feel it? This power can conquer the world. – Ngươi có cảm thấy nó không? Quyền năng này có thể chinh phục cả thế giới.
Isn’t it so easy to trample them? – Chà đạp họ chưa từng dễ dàng như vậy?
Death sound
My magic is whispers to me – Pháp thuật thì thầm với ta.
You might have beaten me this time but I’ll come back again and again – Ngươi có thể đánh bại ta lần này nhưng ta sẽ mãi trở lại.
Idiot believers in Veda, can’t you tell they’re all hypocrites? – Những tín đồ ngu ngốc ở Veda, ngươi có thể nói họ toàn là những kẻ đạo đức giả?
Death sound
Power is running through me – Sức mạnh đang tuôn chảy trong ta.
You are only the first sacrifice. – Ngươi chỉ là kẻ hy sinh đầu tiên.
I have you in the palm of my hand – Ngươi đang trong lòng bàn tay ta.
Oh power! I love this overwhelming power – Oh sức mạnh! Ta thích sức mạnh vô biên này.
The age of black magic is here hahaha – Thời đại của pháp thuật hắc ám đã đến hahaha
I long for power. – Ta khao khát quyền lực.
End of Lorion hero quotes / Kết thúc các câu nói của Lorion
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *