Những câu nói của Darcy trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Dịch những gì Darcy nói trong game liên quân (Dịch giọng nói). Bên dưới là darcy voice line, quote (voice over) kèm audio trong game liên quân (Arena of Valor).
Athanor language/Ngôn ngữ Athanor
Play Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Play Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Play Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Darcy intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Darcy
Play Athanor I have returned – Athanor Ta đã trở lại
Play The door to another dimension opens… NOW! – Hãy mở cổng đến chiều không gian khác – NGAY
Play This is the source of all powers – Đây là cội nguồn của toàn bộ sức mạnh
Darcy In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Darcy
Play The battle will be over soon – Cuộc chiến sẽ sớm kết thúc
Play Another guest for the dimensional prison – Thêm một vị khách sẽ bị nhốt trong tù không gian
Play The dimensions help me expand my magic – Chiều không gian khác giúp ta tăng trưởng ma pháp.
Play Fire keeps you warm but also burns you – Lửa giữ ta ấm nhưng cũng khiến ta bỏng
Play Take your leave from this world – Ngươi hãy cút khỏi thế giới này
Play NOW! – NGAY BÂY GIỜ
Play Here is your ticket to another dimension – Cho ngươi 1 vé vào chiều không gian khác
Play I feel a surge of power – Ta cảm nhận nguồn năng lượng đang dâng trào
Play Black Magic holds nothing but evil – Ma pháp không có gì ngoài xấu xa
Play It’s Magic – Đó là pháp thuật
Play I am on a streak! – Đang chuỗi thắng
Play It’s complete – Đã hoàn tất
Play Oh…Sparkles – Oh… Lấp lánh
Play There are so many wonderful worlds out there – Có rất nhiều thế giới tuyệt vời ở bên ngoài kia
Play The world of magic is a miracle – Thế giới pháp thuật đầy sự kỳ diệu
Play My control over the dimension – Ta trị vì các chiều không gian
Play This … is incredible. – Thật không thể tin được
Play It’s not yet complete – Vẫn không xong
Play Ahhhh – Rên rỉ
Play HoahLeave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *