Những câu nói của Ilumia trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bạn có bao giờ thắc mắc hay tự hỏi Ilumia nói gì trong game Liên Quân? Trong này là toàn bộ voice over của Ilumia bao gồm cả ngôn ngữ Athanor.
Here is full list of Ilumia voice over/voice line/quote in Arena of Valor game including audio files and Athanor language. Enjoy~

Download audio voice line của Ilumia
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Ilumia intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Ilumia
Power and glory shall be mine – Quyền lực và vinh quang là của ta
You seek my power? – Ngươi tìm kiếm sức mạnh của ta ư?
Mortal better know their place – Những kẻ phàm tục nên biết vị trí của chúng.
Ilumia Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Ilumia
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Ilumia In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Ilumia
This ground belongs to me – Vùng đất này thuộc về ta
They shall suffer my wrath – Chúng sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của ta
I’ll grace them with my presence – Sự hiện diện của ta sẽ là ân sủng cho chúng.
Ha….
Try this – Thử đi
Die – Chết đi
Never challenge a god – Đừng bao giờ thách thức 1 vị thần
Hahaha.. I will smite them all – Ta sẽ trừng phạt tất cả bọn chúng (Lúc ăn đc bùa tà thần)
Ah Ah Ah
Divine punishment – Thần thánh trừng phạt
!!! (Lúc ăn đc bùa xanh/đỏ)
You dare challenge my will – Ngươi dám thách thức cả ta
Huh Insignificant worm! – Huh Chỉ là một con giun tầm thường!
What mine is mine – Cái gì của ta là của ta
Cower before me – Hãy cúi đầu trước ta
Ohhhh
You dare strike me – Ngươi dám đánh ta
Haha this honor is rightfully mine – Haha vinh dự này là của ta
I will light the way – Ta sẽ thắp sáng mọi nẻo đường
Haha They will regret this – Chúng sẽ phải hối hận vì điều này
I will not let other take what is mine – Ta sẽ không để kẻ nào lấy đi những gì là của ta
That can be done – Việc đó có thể được chấp nhận
Before the god, mortals are but mere ants – Trước mắt thần, kẻ phàm tục chẳng khác nào con kiến (phiên bản hiện tại, câu này ko còn sử dụng)

Giọng Thiên nữ áo dài

Ilumia thật sự là vị thần? Hay bà ta tự tiếm xưng?
Sự thật trước cuộc xâm lăng của bóng tối lần thứ nhất, các cựu thần đã hoàn toàn thoái ẩn. Sự vận hành của thế giới được trao vào tay của những chủng loài thông minh như bán thần, loài người, tiên tộc. Ilumia là nữ thần sống trên mặt đất để duy trì đức tin của chúng sanh vào Ánh Sáng, và thực hiện giáo điều của sư phụ bà là Edras. Chúng ta có thể nói rằng mục đích của hệ tư tưởng Cung Điện Ánh Sáng (Tháp Quang Minh) là xóa sổ bóng tối hoàn toàn. Ilumia là bán thần giống như Veera cũng tự xưng là nữ thần để bảo vệ đức tin của hệ phái mình.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *