Những câu nói của Valhein trong game Liên Quân

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Bạn có bao giờ thắc mắc hay tự hỏi Valhein nói gì trong game Liên Quân? Mình đã nghe và dịch giọng nói của Valhein như bên dưới. Trong này là toàn bộ voice over của Valhein bao gồm cả ngôn ngữ Athanor.
Here is full list of Valhein voice over/voice line/quote in Arena of Valor game including audio files and Athanor language. Enjoy~

Valhein intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Valhein
Play Every good man needs a good gun – Người tốt cần phải có súng tốt
Play You miss every shot you don’t take – Ngươi sẽ bắn trược nếu không tập trung.
Play It’s Van Helsing time – Thời đại của Van Helsing.
Valhein In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Valhein
Play Hahaha – Cười
Play Oh man! That’s the stuff! – Trơi ơi! Đó chỉ là vặt!
Play Come on! Fire. – Nào! Bắn.
Play Didn’t see that coming – Không thấy nó tới.
Play One shot, one kill. – Một viên một mạng
Play The hunt begins. – Cuộc săn bắt đầu.
Play Just give up! – Từ bỏ đi!
Play Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng! (Athanor language/ngôn ngữ Athanor)
Play Always one step ahead. – Luôn còn một bước phía trước.
Play Go home! You’re not even worth my time. – Về nhà chơi đi! Ngươi thâm chí không đáng ta tốn thời gian.
Play Hah! Quit crying – Thôi khóc nhè đi nào
Play Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau (Athanor language/ngôn ngữ Athanor)
Play This is too easy. – Thật là dễ dàng.
Play Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại (Athanor language/ngôn ngữ Athanor)
Play Don’t worry! I got my way. – Không sao! Tôi tự có cách.
Play Pick your battle wisely. – Hãy chọn cuộc chiến khôn ngoan.
Play Demon! Be aware! – Có quỷ! Cẩn thận!
Play Times up! – Hết giờ!
Play Fired up! – Khai hỏa nào!

With the English help from /u/KCCCellist.
Valhein vũ khí tối thượng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi.

Top