Những câu nói của Dextra Quận Chúa Tuyết (Frost Oath)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Download audio voice line của Dextra Quận Chúa Tuyết (Frost Oath)
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Dextra Quận Chúa Tuyết (Frost Oath) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Dextra Quận Chúa Tuyết.
Dextra Frost Oath In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Dextra Quận Chúa Tuyết
Princess Sinestrea, I swear I will guard you with my life. – Công Chúa Sinestrea, Ta thề sẽ bảo vệ nàng bằng chính mạng sống của mình.
I’m walking in a winter wonderland – Ta dạo bước trong thiên đường mùa đông.
The frosted blade cuts through everything! – Lưỡi kiếm băng cắt xuyên mọi vật.
Where did the princess fall asleep this time? – Lần này không biết công chúa lại ngủ quên ở đâu rồi?
Snow is a holy thing of great power – Tuyết là thánh vật của nguồn sức mạnh vĩ đại.
Did I just feel cold? – Ta vừa mới cảm thấy lạnh ư?
I will protect Sinestrea – Ta sẽ bảo vệ Sinestrea.
I had to, Princess – Ta phải làm thế, thưa Công Chúa.
The winter is eternal! – Mùa đông vĩnh hằng.
Snow shield me. Frost protect me. – Băng sương bảo hộ cho ta
Death sound – Âm thanh lúc chết
The blizzard returns! – Bão tuyết trở lại.
Where I go, a blizzard follows. – Ta đến đâu, gió tuyết đến đó.
My first ice sculpture, you should be proud – Ngươi nên tự hào tác phẩm điêu khắc bằng băng đầu tiên của ta.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Not yet! I must…protect…! – Không được! Ta phải … bảo vệ…!
No! – Không!
I think you’re shivering! – Ta nghĩ ngươi đang rùng mình.
Princess, what are you doing? – Công Chúa, nàng làm gì thế?
This is the princess’s energy and no one can stop it! – Đây là sức mạnh của công chúa và không ai có thể ngăn được.
I’ll bury you all in snow! – Ta sẽ chôn vùi tất cả các ngươi xuống băng tuyết.
What the princess gives, the princess can take away, as it should be. – Những gì công chúa ban cho, công chúa có thể lấy đi theo lẽ tự nhiên.
I think I’ll turn you into an ice sculpture for my room. Hahahaha! – Ta nghĩ ta sẽ biến ngươi thành tác phẩm điêu khắc bằng băng để trang trí phòng của ta. Hahaha!
This would be a good spot for tundra – Nơi này sẽ trở thành địa điểm lý tưởng ở đài nguyên.
Do you feel the cold? – Ngươi cảm thấy lạnh không?

End of Dextra Frost Oath hero quotes / Kết thúc các câu nói của Dextra Quận Chúa Tuyết
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *