Những câu nói của Dextra trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Download audio voice line của Dextra .
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Dextra và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Dextra.
Dextra Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Dextra
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Dextra In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Dextra
No, impossible! – Không, không thể nào!
From now on, your life is my life. – Từ giờ trở đi, mạng sống của ta là của nàng.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Where I go carnage follows! – Ta đến đâu, chết chóc đến đó!
Keep ’em coming! – Để chúng đến đây!
Like a wolf among sheep. – Như một con sói giữa bầy cừu.
Who wants to listen to you?! – Ai muốn nghe ngươi nói chứ?
You’re no match for me – Ngươi không phải đối thủ của ta.
Just say the word and I’ll be there – Chỉ cần nói một lời, ta sẽ đến ngay.
Yes! – Phải!
I’m not ready to say goodbye! – Ta vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
Hahahaha! I can’t wait! – Hahaha! Ta không thể nào chờ đợi nữa.
I’m giving you what’s yours! – Ta sẽ trả lại những gì của ngươi!
Five little rats! – Năm con chuột nhắt!
What’s yours is mine – Cái gì của ngươi là của ta.
Blood of demons, protect all that is dear to me! – Huyết quỷ, hãy bảo vệ tất cả những người yêu quý của ta.
What’s a home? I never had one. – Gia đình là gì? Ta chưa bào giờ có.
Boil demon blood! – Sục sôi máu quỷ.
What’s the matter? Your brain is not working anymore? – Có chuyện gì? Não của ngươi không hoạt động nữa à?
Only a demon can inherit demonic power! – Chỉ có quỷ dữ mới có thể tiếp nhận sức mạnh ma quỷ này.
Who needs friend to have fun? – Ai cần bạn để vui chứ?
No one will hurt you while I’m here – Không ai dám làm hại nàng khi ta ở đây.
Sinestrea, I’ve failed you. – Sinestrea, ta đã làm nàng thất vọng.
We’ve travelled for so long, when will it end? – Chúng ta đã đi quá xa, khi nào mới kết thúc?
The demon is inside me! – Quỷ dữ đang ở trong ta.
Agh! What have I done? – Agh! Ta đã làm gì thế này?
Death sound – Âm thanh lúc chết
Ugh.. Damn it! – Ugh! Chết tiệt!
I’ve been waiting a long time to crush you. – Ta đã chờ đợi chờ rất lâu để nghiền nát ngươi.

End of Dextra hero quotes / Kết thúc các câu nói của Dextra

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *