Những câu nói của Dextra trong game Liên Quân

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Dextra và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Dextra.
Dextra Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Dextra
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Dextra In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Dextra
No, impossible! – Không, không thể nào!
From now on, your life is my life. – Từ giờ trở đi, mạng sống của ta là của nàng.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Where I go carnage follows! – Nơi nào ta đến, chết chóc sẽ theo sau!


Do website không đặt quảng cáo nên không có nguồn thu để giúp admin duy trì website nên nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. Nếu đã mua VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.
End of Dextra hero quotes / Kết thúc các câu nói của Dextra

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

  • 4
    Shares

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top