Những câu nói của Grakk trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Grakk và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Grakk trong game liên quân.
Grakk Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Grakk
Eat or get eaten. – Ăn hoặc bị ăn.
Only strong survive. – Mạnh thì sống.
I’m starving. – Ta đói.
Grakk Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Grakk
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
Grakk In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Grakk
The hunger is real. – Đói là có thật!
Hahaha – Cười (Loại 1)
Hahaha – Cười (Loại 2)
Hahaha – Cười (Loại 3)
Eating sound – Âm thanh lúc ăn (Kakaka)
Come closer! – Lại gần đây!
Get over here. – Đến đây nào.
Oh!
You not even fit for snack. – Ngươi thậm chí không đủ cho bữa ăn nhẹ.
Don’t crush. – Đừng có chen.
Finger licking good (it’s the slogan for KFC) – Vị ngon trên từng ngón tay (khẩu hiệu của KFC)
I’m toast. – Xong ta rồi. (Ta bị nướng rồi)
Get in my belly – Vào bụng ta này
Try to feed – Cố nạp mạng
Obliterate – Tiêu diệt

End of Grakk hero quotes / Kết thúc các câu nói của Grakk

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *