Những câu nói của Taara trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Taara và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Tara trong game liên quân.
Taara Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Taara
I’ve got ice in my veins, fire in my soul. – Ta có băng trong huyết quản, lửa trong tâm hồn.
I run on Hammer Time. – Ta tiếp tục Hammer time (Hammer time có nghĩa là “Get ready to be really frightened! – Chuẩn bị thực sự sợ hãi”)
With great hammers come great responsibility – Đao to búa lớn thì trách nhiệm lớn.
Taara Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Taara
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
Taara In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Taara
I will hammer the last nail in your coffin. – Tà sẽ đóng cái đinh cuối cùng cho quan tài của ngươi.
My weapons are forged in blood. – Vũ khí của ta được rèn bằng máu.
Hammer storm – Bão búa
Hammer down – Đập búa
Hammer wrath – Nộ búa
Death sound
Why’d I forget to pack pants? – Sao ta lại quên mặc quần đùi? (Pant là quần đùi, quần xà lỏn)
Hahaha
Bash Bash Bash – Đập Đập Đập
Keep calm and hammer on. – Bình tĩnh và tiếp tục xoay búa.
The burden is too heavy. – Gánh nặng té đau.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Witness me. – Xem ta đây.
Hahaha
Hit the nail on the head. – Đóng ngay đầu cây đinh (nghĩa bóng Đánh không trượt phát nào)
When there’s a hammer there’s a way. – Nơi nào có búa thì có đường đi.
Hahaha
Shatter – Đập vỡ
Blind rage – Phẫn nộ mù quáng
Amp it up – Tăng cường
Shattering blows – Đấm nát

End of Taara hero quotes / Kết thúc các câu nói của Taara

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *