Những câu nói của Enzo trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Enzo và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Enzo trong game liên quân.

Download audio voice line của Tulen
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Enzo Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Enzo
Those who ask shall receive. – Những ai biết cầu xin sẽ nhận được.
My belief is my shield. – Đức tin của ta là khiên giáp.
The light shall repel all evils. – Ánh sáng sẽ đẩy lùi tất cả tà ma.
Enzo Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Enzo
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor

Enzo In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Enzo
Believers of the light shall be saved. – Những ai tin vào ánh sáng sẽ được cứu rỗi.
Withness this! – Xem đây!
Death sound – Âm thanh lúc chết
Death sound – Âm thanh lúc chết.

Deceased! – Chết đi!

Everyone shall assist in thy execution. – Mọi người sẽ tiễn ngươi đến Tây Phương. (Chầu âm phủ)
Ha~
May the light never fade – Nguyện cho ánh sáng không bao giờ tắt.
Thou art wanted! – Ngươi bị truy nã.
Power! – Sức mạnh!
Those who live without morals shall die in shame. – Những kẻ sống vô đạo đức sẽ chết trong xấu hổ.
Thou shall pay for thy sins with thy blood. – Ngươi sẽ phải trả giá cho tội lỗi bằng máu của của chính ngươi.
Thou can hide not from the light. – Ngươi có thể trốn nhưng không thoát khỏi ánh sáng.
I shall find thee and I kill thee. – Ta sẽ tìm và giết ngươi.
Try fleeing me. – Thử chạy đi.
Yeah
May the light shine on me one last time. – Nguyện cho ánh sáng chiếu soi con lần cuối.
Every thing is blessed by the light. – Vạn vật đều được ánh sáng chúc phúc.
There is no greater art than the creation of Athanor. – Không có nghệ thuật nào vĩ đại hơn việc sáng tạo Athanor.
The light wants it. – Ánh sáng cần nó.
The light shine above us. – Ánh chiếu soi trên mỗi chúng ta.

End of Enzo hero quotes / Kết thúc các câu nói của Enzo

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *