Những câu nói của Hayate Tu Di Thánh Đế

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Download audio voice line của Hayate Tu Di Thánh Đế
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Hayate Sumeru: Creator và bản dịch giọng nói của Hayate Sumeru: Creator ra Tiếng Việt.

Hayate Sumeru: Creator intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Hayate Tu Di Thánh Đế.

Welcome to Sumeru – Hoan nghinh đến Tu Di Tiên Giới.
It’s the beasts that make this place – Chính những thần thú kiến tạo thế giới này.
May the spirits of Heaven and Earth bless this place – Nguyện linh thần thiên địa tứ phước nơi này,
Hayate Sumeru: Creator Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Hayate Tu Di Thánh Đế.

Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
Hayate Sumeru: Creator In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Hayate Tu Di Thánh Đế.

For what you fulfilled throughout the past, I hereby bestow blessings upon your life into the new year – Vì những thành tựu của ngươi trong quá khư, ta sẽ đặc ân tứ phước cho ngươi trong năm mới này.
Your doing does not warrant a blessing from me
Let fly – Bay nào.
Sumeru is caving in! My people… – Tu Di Tiên Giới đang sụp đổ! Thần dân của ta…
There will be consequences to your every word and action – Mỗi lời nói và hành đồng đều sẽ có hậu quả.
Stars aligned – Thất tinh liên châu
Insignificant – Phàm phu
Auspicious clouds – Tường vân (mây lành)
You are undeserving – Ngươi không xứng đáng
Ha
It is time that the world awakens. Everyone is anticipating our blissful arrival. – Đã đến lúc thức tỉnh thế giới. Vạn vật đang mong đợi sự xuất hiện đầy phước lành của ta.
I miss the fragrant wines back in sumeru – Ta nhớ đến loại hương tửu ở Tu Di Tiên Giới.
(Chết)
(Chết)
I do not attend to Sumeru affairs unless I have to the place should be run by those beings themselves. – Ta không tham gia vào chuyển ở Tu Di
May the blessing carry you through the new year – Cầu cho lời chúc phúc này sẽ che chở cho ngươi trong năm mới
Hahaha

I see your merit – Ta đã thấy công đức của ngươi.
Sumeru welcomes all but malicious minds – Tu Di Tiên Giới hoan nghinh tất cả trừ những kẻ lòng dạ bất thiện.
Death and Rebirth are elements of nature – Sanh tử luân hồi là bản chất của vũ trụ.
I know you have been working very hard – Ta biết ngươi đã làm việc rất chăm chỉ.
Move – Tiến lên
Blessed be the true hearted and diligent ones – Phước cho những kẻ chân thành và siêng năng.

End of Hayate Sumeru: Creator hero quotes / Hết các câu nói của Hayate Tu Di Thánh Đế.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *