Những câu nói của Iggy trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Iggy và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Iggy.
Iggy intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Iggy
Just you? You dare to challenge me, the genius black mage? – Chỉ có một mình ngươi mà muốn thách đấu thiên tài pháp thuật hắc ám ta ư?
I will turn everything to ash! – Ta sẽ biến mọi thứ thành tro bụi.
Come and get scorched. – Nhào dzô để bị thiêu nào.
Iggy Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Iggy
Không có ngôn ngữ Athanor.
Iggy In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Iggy

Black magic will return! – Pháp thuật hắc ám sẽ trở lại.
You think I’d be interested in something small like this? Let me see! – Ngươi nghĩ ta quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt thế này ư? Để xem nào.
Lorion gave me sstrength, the only one who can inherit his will is me! – Lorion ban cho ta sức mạnh, ta người duy nhất có thể kế thừa di nguyện của sư phụ.
Want to taste black magic’s flames? – Muốn nếm thử lửa của pháp thuật hắc ám ư?
Your stupidity makes me laugh – Ta cười vì sự ngu dốt của ngươi.
Let the flame scar you! – Hãy để ngọn lửa “lấy sẹo” ngươi.
Ahh, power… Surging power! – Ôi sức mạnh, sức mạnh vĩ đại
Feel the burning flame! – Cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt chứ?
It can’t be…isn’t my flame fading? – Không thể nào…ngọn lửa của ta không thể nào tắt dần?
Look at me! The black magic genius! – Xem ta đây! Thiên tài pháp thuật hắc ám.
Burn – Đốt
You’re just a little kindling for the flame! – Ngươi chỉ làm mồi cho lửa.
It’s just so easy – Quá dễ.
I got this! – Ta lo được.
I’m just a child? Let’s see what my flames have to say! – Ta chỉ là đứa trẻ. Hãy xem ngọn lửa của ta muốn nói gì nào.
Skills of a genius! – Chiêu thức của một thiên tài
Turn to ash! Hahaha! – Thành tro đi! Hahaha.
Burn! Burn! Become ash with the flame! – Đốt, đốt hết! Trở thành tro bụi cùng ngọn lửa nào.
My flame…it’s going…dark. – Ngọn lửa của ta … đang tối dần…
It’s an honour to be burned by my magic! – Bị pháp thuật của ta thiêu đốt là một điều vinh hạnh.
Death sound – Âm thanh lúc chết
I am black magic’s heir – Ta là truyền nhân của pháp thuật hắc ám.

End of Iggy hero quotes / Kết thúc các câu nói của Iggy

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *