Những câu nói của Arthur Siêu Việt (Cybercore: Commander)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Arthur Siêu Việt (Cybercore: Commander) trong game liên quân.
Arthur Cybercore: Commander Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Arthur Siêu Việt
I must lead the alloy company – Ta sẽ lãnh đạo công ty Alloy.
Alloy evolution is within my grasp – Quá trình tiến hóa lên hợp kim nằm trong lòng bàn tay của ta.
Developing prosthetics is the direction of human progress – Phát triển bộ phận nhân tạo là hướng tiến bộ của loài người
Arthur Cybercore: Commander Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Arthur Siêu Việt
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Arthur Cybercore: Commander In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Arthur Siêu Việt
Acceleration online! – Hệ thống gia tốc đã online.
You want to replace me? Wishful thinking! – Ngươi muốn thay thế ta? Ảo tưởng.

This is the strength of the Alloy Company – Đây là sức mạnh của Công ty Hợp kim
Sword rush! – Tung kiếm!
What a perfect machine – Đúng là cổ máy hoàn hảo!
Shadow Greatsword! – U minh thần kiếm!
Hah, useless failure – Hah! Đồ thất bại vô dụng!
The Alloy Company is waiting for me – Công ty hợp kim đang đợi ta.
Death sound – Âm thanh chết
This is the power of technology! – Đây là sức mạnh công nghệ.
I am fully equipped with the latest alloy technology – Ta được trang bị công nghệ hợp kim tối tân nhất.
My empire… It’s not finished yet… – Đế chế của ta…vẫn chưa kết thúc.
Sword rage! – Nộ kiếm!
Resistance army? They’re nothing more than a mob. Quân kháng chiến ư? Chúng chẳng khác gì bọn côn đồ.
You should feel honored to be defeated by my new body – Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì bại dưới cơ thể mới này của ta.
Âm thanh chiêu thức
My prosthetics are greatly empowered – Những bộ phận nhân tạo của ta được tăng sức mạnh tối đa.
Your defects are beyond your control – Những khiếm khuyết của ngươi nằm ngoài phạm vi khống chế của ngươi rồi.
Defective products all of them – Sản phẩm lỗi, tất cả bọn chúng.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Even the laboratory security is not enough to deal with all defective products – Ngay cả an ninh phòng thí nghiệm cũng không đủ sức đối phó với tất cả các sản phẩm lỗi đó
Yuck! How does the Alloy Company not have a robot that makes coffee well? – Kinh quá! Làm thế nào mà Công ty Hợp kim không thể tạo được một con robot pha cà phê cho ra hồn chứ?
Âm thanh chiêu thức
Offensive and defensive systems activated – Hệ thống tấn công và phòng thủ đã được kích hoạt
Technology, power, and money are the standards by which this world measures everything – Công nghệ, quyền lực và tiền bạc là những tiêu chuẩn mà thế giới này dùng để đo lường mọi thứ
Everything is going as planned – Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch
End of Arthur Cybercore: Commander hero quotes / Kết thúc các câu nói của Arthur Siêu Việt
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *