Những câu nói của Bright (Toshiro Hitsugaya)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Bright (Toshiro Hitsugaya).

Bright (Toshiro Hitsugaya) intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng của Bright (Toshiro Hitsugaya)
f i003
f i002
f i001

Bright (Toshiro Hitsugaya) In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Bright (Toshiro Hitsugaya)

f 041
f 040
f 039
f 038
f 037
f 036
f 035
f 034
f 033
f 032
f 031
f 030
f 029
f 028
f 027
f 024
f 023
f 022
f 021
f 020
f 019
f 017
f 016
f 015
f 014
f 013
f 012
f 011
f 009
f 008
f 007
f 006
f 005
f 004
f 003
f 002
f 001

End of Bright (Toshiro Hitsugaya) hero quotes / Kết thúc các câu nói của Bright (Toshiro Hitsugaya)

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *