Những câu nói của Ignis trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Download audio voice line của Ignis
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Ignis và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Ignis.
Ignis intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Ignis
Ground control, we have ignition – Chuẩn bị, bắt đầu đốt thôi!
Let there be light! – Hãy có ánh sáng!
Oho enlightening – Ô hô, khai sáng.
Ignis Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Ignis
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Ignis In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Ignis
Light them up. – Hãy thắp sáng chúng nào!
The darkness! – Bóng tối!
Light the way! – Thắp sáng con đường!!
Haha! A dazzling display! – Haha! Một cảnh tượng chói lòa.
Absolutely brilliant. – Hoàn toàn xuất sắc.
Open your mind! – Hãy mở rộng tâm trí!
Death sound – Âm thanh lúc chết!
Death sound – Âm thanh lúc chết!
Lighting – Thắp sáng
Haa! – Haa!
Good show! – Giỏi lắm!
Hahahaha
Light the lights! – Thắp đèn!
Ignite away. – Khai hỏa nào.
Well, I’m blowing up. – Vâng, ta đang nổi tiếng. ]] Trial by fire! – Thử lửa!
Let’s torch it. – Hãy đốt nó.
Hooo! – Hooo!
Ha! Let’s make it go boom – Ha! Hãy cho chúng nổ tung.
Pyromania – Cuồng đốt rồi
Burn it all – Đốt hết đi
Brimstone! – Thần hỏa
I’ll reduce you to cinders – Ta sẽ biến ngươi thành tro.

End of Ignis hero quotes / Kết thúc các câu nói của Ignis

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *