Những câu nói của Lauriel trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Lauriel và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.

Lauriel intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Lauriel
I am heaven’s will – Ta là ý trời (Hoặc ta là luật)
The wicked shall face heaven’s wrath – Kẻ ác sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thần
Mercy is only for the deserving – Ân xá chỉ dành cho những kẻ xứng đáng

Lauriel Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Lauriel

Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho con sức mạnh
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn đến Athanor
Lauriel In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Lauriel
Death sound – Âm thanh lúc chết
Death sound – Âm thanh lúc chết
Fiat lux – Hãy có ánh sáng (Fiat lux là tiếng Latin, dịch sang tiếng Anh là Let there be light)
My patience wears thin with you – Ta đã mất kiên nhẫn với ngươi rồi. (Sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi bào mòn 🙂 )
Judgement – Phán xét
Embrace heaven, embrace victory – Đi theo Thiên Đường, đi đến thắng lợi
I sense great evil – Ta cảm thấy đại ác ma
Death sound – Âm thanh lúc chết
I will purge the wicked – Ta sẽ tịnh hóa kẻ ác
All shall be redeemed – Tất cả sẽ được cứu chuộc
Heaven guides my hand – Thiên đường dẫn lối cho con
Haha haha
Repent – Hãy ăn năn
The light never fades – Quang minh sẽ không bao giờ mờ (tắt)

End of Lauriel hero quotes / Hết các câu nói của Lauriel

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Các bạn muốn nghe Lauriel – Skin Lạc Thần – Audio file thì vào đây

Quan hệ giữ Ilumia và Lauriel là gì?
Theo lý thuyết, Lauriel là thuộc cấp của Ilumia, nghĩa là Ilumia có quyền ra lệnh cho Lauriel. Nhưng trên thực tế Lauriel có quyền tự chủ hầu hết thời gian của mình, giống như Tulen. Mặc dù Ilumia là người có chiến lược nhưng bà ta không thể làm hết mọi thứ vì thế cần phải có trợ lý thật giỏi phụ giúp bà ta.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *