Những câu nói của Kriknak trong game Liên Quân

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.


Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Kriknak và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Kriknak trong game liên quân.
Kriknak Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Kriknak
Your flesh’s so delicious! – Thịt ngươi rất ngon!
Close encounter of the bug kind! – Cuộc chạm trán với loài bọ.
Do you not hear the call of the heart? – Ngươi không nghe thấy tiếng gọi của con tim sao?
Kriknak Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Kriknak
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Kriknak In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Kriknak
The cocoon bursts – Cái kén vỡ
I will pick your bones clean. – Ta sẽ nhặt xương của ngươi sạch sẽ.
Hahaha
Something delicious this way comes! – Có gì đó ngon đến từ lối này.
Take light. – Hãy nhẹ nhàng.
Stand – Đứng im
Sworm – Con sâu
Crash – Lao lên
Go forth! – Tiến về phía trước.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Hahaha! I reign supreme – Hahaha! Ta trị vì tối cao
Hahaha. Taste the blood. – Hahaha! Vị cua máu.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Get me to my prey. – Đưa ta đến con mồi.
Let make it this quick. – Để ta kết thúc nó sớm.
I hear the voice. – Ta nghe có tiếng gọi.
Hahaha I smiles – Hahaha ta cười

Ex, I’m sure. – Chắc chắn (Nghe ko rõ câu này)
Absolutely thrilling – Tuyệt đối giật gân.
Commate cusassassination- Come, I take assassination. – Đến đây nào, ta giết hết.
Huh! (…) – Câu này không rõ, nghe ko đc.

End of Kriknak hero quotes / Kết thúc các câu nói của Kriknak

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top