Những câu nói của Krixi trong game Liên Quân

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Krixi trong game liên quân. Có nhiều câu nói mà trong game bạn chưa bao giờ nghe qua. Enjoy~

Krixie Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Krixi

Hey! Listen. – Ê, nghe này hihihi.
I’m Krixi. I speak for the trees. – Tôi là Krixi, tiếng nói của rừng xanh.
Every time an enemy dies, a pixie gets her wings. – Mỗi khi kẻ thù chết, một nàng tiên lại có đôi cánh.

Krixi Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Krixi

Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!

Krixi In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Krixi

The forest guides me. – Rừng xanh chỉ lối cho ta.
Let fly. – Bay nào.
No bleeding on my flower – Đừng đổ máu trên hoa của ta.
Ooh! What a rush! – Ooh! Quá đã!
Flash – Chiếu sáng
I’m gonna… ugh… take a nap. – Ta chắc sắp phải … ugh… chợp mắt một tí.
Wow! That was fast. – Wow! Nhanh thật!
Nature’s fury. – Thiên nhiên phẫn nộ.
Laugh – Cười
Hey! Keep off the grass. – Hey! Không được đi trên cỏ.
Moan – Rên
Sweeten things up with some Krixi’s dust. – Làm ngọt mọi thứ bằng 1 ít bụi tiên của Krixi.
Energy field – Trường năng lượng
Still haven’t learnt your lesson. – Vẫn chưa học được bài học của mình à?
Like taking candy from a sapling. – Như lấy kẹo trong cây.
Catch me if you can. – Đố bắt được em.
Tempest – Bão tố
This’ll sting – Sẽ đau đấy.

Did you know?
Tel’ Annas là vị tướng nói ngôn ngữ Athanor hay nhất.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top